Definitie Parkmanagement volgens Wikipedia

Archief

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van  bedrijventerreinenin stand te houden of te verbeteren.

Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn:

Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk. De bijdragen van ondernemingen voor het parkmanagement verschillen afhankelijk van de wensen aan producten en diensten. Parkmanagement kan bestaan uit het aanstellen van een coördinerende parkmanager, een compleet projectmanagement-pakket of deelcontracten.

Een dergelijke vorm van overkoepelend beheer en dienstverlening wordt ook vaak toegepast bij bedrijfsverzamelgebouwen