Collectieve beveiliging in februari

Archief


De collectieve beveiliging voor de bedrijventerreinen is neergelegd bij Huschka Groep. Behalve dat zij de collectieve beveiliging uitvoeren, heeft de Huschka Groep met veel individuele bedrijven afspraken over alarmopvolging of andere aanvullende diensten. Met politie, beveiliger en het SBB (nu ook onderdeel van het parkmanagement) zijn afspraken gemaakt over samenwerking en informatie-uitwisseling. Vandaar dat de politie dagelijks inbelt bij de surveillant zodat de korte lijnen direct gelegd zijn. In deze nieuwsbrief een toelichting op de inzet rondom een aantal incidenten in februari.

Naast de beveiliging fungeren de surveillanten van Huschka als oren en ogen in het gebied voor wat betreft de sociale controle en de veiligheid in de vorm van het melden van kapotte verlichting, schades, etc. Hierbij een greep uit de belangrijkste meldingen en vormen van ondersteuning van februari (uiteraard zonder namen).

Beveiliger

Operationeel manager Aron Haasnoot van Huschka: “Gebeld door een ondernemer i.v.m. diefstal van enkele maanden geleden op zijn terrein. Hij wil graag onder andere een analyse opstellen en doornemen. Samen met de politie zijn we langs geweest. We constateerden geen bijzonderheden. Huschka heeft wel het alarmsystemen gereset en volledig ingeschakeld. Dit is doorgegeven aan de meldkamer en deze bevestigde een correcte inschakeling. Verder een rondgang om het gebouw gemaakt en het alarmsysteem hersteld en opnieuw aangezet.”

“Een ander gebouw bezocht met bepaalde onduidelijkheden. We hebben een externe en interne ronde gelopen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen. We hebben bij het vertrek het alarm aangezet en daarvan een melding gedaan bij de meldkamer. Ik kreeg daarbij een alarmmelding. Het bleek dat twee medewerkers het terrein hadden betreden, terwijl het alarm er al op stond.

Tijdens een van de rondes zagen we dat het rode alarmlicht bij een pand op de gevel afgaat. Er was geen alarmering door de meldkamer. Daarop hebben we zelf de meldkamer gebeld, die inderdaad geen melding binnen had gekregen. Ik heb een externe ronde gemaakt en gelukkig ook geen bijzonderheden aangetroffen.”

“Tijdens een controleronde troffen we bij een bedrijf een in de assemblageruimte geopende nooddeur aan. Deze is door ons correct afgesloten. We hebben het alarmsysteem hersteld en opnieuw aangezet. Tevens werd om en in het gebouw een externe en interne ronde gelopen. Toen we het alarmsysteem herstelden bleek er storing. Waarop we actie ondernamen.”

“Een alarmmelding tenslotte leidde tot een verzoek van de eigenaar om het alarm te onderzoeken. We hebben het alarmsysteem gecontroleerd en zijn tevens een in- en externe ronde gelopen.”

In de maand februari waren er zes vormen van loosalarm, waarbij Huschka reageerde op het afgegeven inbraakalarm. In een geval waren ze samen met de politie aanwezig. In alle gevallen zijn er controlerondes uitgevoerd, het alarm gereset. Een alarm ontstond doordat een leverancier het terrein betrad, terwijl het alarm nog niet afgeschakeld was.