Activiteiten

Archief


Het parkmanagement werkt aan een zo kwalitatief mogelijk vestigingsgebied voor de op het ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemingen. De afgelopen maand speelde een aantal zaken, zoals camerabewaking, digitale bereikbaarheid en de aanleg van een nieuwe voedingskabel voor de stroomvoorziening. Ook het tegengaan van de meeuwenoverlast  kreeg aandacht. Een belangrijke verbetering werd bereikt op het gebied van de digitale bereikbaarheid. In de uitgave in mei komen we hier uitgebreid op terug

kpn-katwijk-parkmanagement.jpg

  • Er heeft een verkenning plaatsgevonden over de mogelijkheden van camerabewaking op de bedrijventerreinen. Het rapport is onder andere met de gemeente besproken. Besloten is met de verdere concretisering te wachten totdat er meer duidelijkheid is over de (structurele) kosten, de kostendragers (waaronder de gemeente) en de regelgeving t.o.v. privacy. Volgend voorjaar wordt het punt camerabewaking opnieuw geagendeerd in het bestuur van de BVHK.

  • Door bemiddeling van het parkmanagement is de ‘snelheid, digitale bereikbaarheid en mogelijkheden’ van het internet ook in die delen van het bedrijventerrein waar deze zeer beperkt was, aanzienlijk verbeterd. Daarnaast komen internetaanbieders met individuele aanbiedingen voor ondernemers op het bedrijventerrein (zie ook de vorige digitale nieuwsbrief van het parkmanagement).
  • In de oostzijde van het bedrijventerrein is een netwerkkabel aangelegd, waardoor de stroomvoorziening duidelijk verbeterd is. Sommige bedrijven konden de apparatuur waar zij mee produceerden niet uitbreiden vanwege en beperking in de stroomvoorziening. Dat probleem is nu opgelost.
  • Uit hun analyse blijkt dat de meeuwenpopulatie en daarmee de overlast zal blijven groeien zo lang er veel grote en begroeide daken zijn, waardoor er voedsel te vinden is en is die tevens vanwege hun ligging en vorm zeer geschikt zijn voor het broedend. Om overlast tegen te gaan stelt de het gespecialiseerde bedrijf ‘Traas’ het volgende voor:
    • Meeuwen nestelen bij voorkeur op daken waar grind op ligt. Het plaatsen van vliegers, zoals bij Eetgemak, zou een oplossing zijn tegen de ontstane overlast. Op daken waar grind op ligt zouden, en dus een voorkeur hebben voor meeuwen, zouden alvast vliegers geplaatst kunnen worden.
    • Hierbij wordt uitgegaan van maximaal vier vliegers per hectare dakoppervlakte. (De kosten van deze vliegers zijn tussen de 115 en 160 euro).

Mochten er verder nog vragen zijn dan contant opgenomen worden met, Hans van Ruijven, Rayonmanager West-Nederland van Traas. Tel 06 2280 2013 M.: hvr@traas.nl