Werkzaamheden wegen ’t Heen eerste fase nagenoeg afgerond

Algemeen


De werkzaamheden aan de Ambachtsweg, Lageweg en Heerenweg zijn nagenoeg afgerond. De in overleg met de ondernemers, gemeente en het parkmanagement vormgegeven aanpak is volgens coördinerend ambtenaar Ton Mooijekind nagenoeg gereed. “We zijn bezig met nog wat kleine details te herstellen en/of aan te passen.

Momenteel wordt door derden het fietspad hersteld vanaf Dunavie tot aan Alutech. Tevens worden Groenstroken opgeknapt en ingezaaid met gras. Alleen in het laatste deel van de Heerenweg (tussen Taanderstraat en Nijverheidstraat) krijgen in het najaar nog hagen en in de Heerenweg volgen nog de laatste bomen.

Met het afronden van de asfaltering zijn de werkzaamheden aan de Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg nagenoeg afgerond. Medio juni zullen, naar verwachting, de werkzaamheden geheel afgerond worden.

Ton Mooijekind geeft aan dat de dat de witte strepen bij de uitritten de betekenis hebben van een uitritband. “We kozen hiervoor om het vrachtverkeer niet onnodig te hinderen. De verdere voortgang van de werkzaamheden staan gepland voor dit najaar.