Werkzaamheden ’t Heen

Algemeen


De renovatie/aanpassing van de Heerenweg en de Ambachtsweg wordt in twee fases gepland. De verwachting is dat de renovatie van de eerste fase start in november. De tweede fase wordt begin 2019. De renovatie betreft aanpassingen in de asfaltering, het groen, de fietsroutes en de parkeerplekken. De vernieuwing van de toplaag van het asfalt zal zo nodig gepaard gaan met een aanpassing van de bestrating. Opmerkingen, vragen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden of andere vragen: meldt deze aan de Parkmanager. Meer weten: bezoek de speciaal door het parkmanagement met de gemeente georganiseerde bijeenkomst op 25 september aanstaande.

De werkzaamheden aan de Heerenweg en de Ambachtsweg sluiten aan op vormen van asfaltering die afgelopen zomer plaatsvonden op meerdere wegen op het bedrijventerrein ’t Heen. Belangrijke aanpassingen, naast het vernieuwen van het asfalt, betreffen ook het parkeren en de inrichting van de groenstroken. Met deze werkzaamheden worden voorlopig vormen van onderhoud aan het wegennet in ’t Heen afgesloten.

reconstructie Lageweg.JPG

Op het terrein in de nabijheid van de Heerenweg en de Ambachtsweg blijft de totale parkeercapaciteit gelijk. Omdat in principe van pand tot pand bestraat wordt (inclusief de parkeerplekken/ insteekhavens), moeten ondernemers vooraf aangeven welke plekken zij reserveren. De gemeente stelt: Ondernemers zijn hiervan op de hoogte, maar nog niet iedereen reageerde.

Fietsroute

Meerdere fietsroutes worden eveneens in ’t Heen aangepast, waarbij Blekerstraat geen doorgaande fietsroute meer is en het fietspad langs de N206 straks aansluit bij de oprijlaan naar de N206 bij het DVS-gebouwtje).

Op de bijeenkomst zijn de laatste tekeningen van de renovatie/aanpassingen en de fietsroutes te zien.

Voor de ondernemers op ’t Heen/Klei Oost vindt er een bijeenkomst/inloopmoment plaats waarbij de laatste ontwikkelingen en de aanpak worden toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats op 25 september.