Werkzaamheden project duurzaamheid draaien volop

Algemeen


De voortgang van het project Duurzaamheid loopt voorspoedig. Belangrijk daarbij is dat de LinkedIn-pagina van Parkmanagement Katwijk live gegaan is: (https://www.linkedin.com/company/parkmanagementkatwijk/about/), waardoor leden regelmatig informatie krijgen en betrokkenheid kunnen tonen. De komende weken wordt deze pagina gevuld met informatie, zoals (nieuws)berichten en andere content.

Daarnaast is de uitnodiging voor de deelname aan de enquête voor het project Duurzaamheid deze week per mail verstuurd aan de ondernemers op ’t Heen en Klei Oost. Ondernemers kunnen daarbij aangegeven waar hun ambities liggen, welke vorm van betrokkenheid men wenst en vooral hoe vormen van faciliteren vanuit het parkmanagement vorm kunnen krijgen.

Zwaartepunt

De verwachting is dat het projectmanagement – waarin naast het parkmanagement ook de gemeente Katwijk en Stimular participeren – met de studenten over twee weken aan het werk kunnen met de eerste reacties, c.q. opbrengsten van deze enquête.
De werkgroepen van studenten dienden inmiddels hun onderzoeksvoorstel in bij de studiebegeleiders en zij kregen positieve feedback van hun begeleider. Projectbegeleider Duurzaamheid Nico Dijkdrent, namens het parkmanagement, begeleidde de afgelopen weken de groepen om de juiste onderzoeksvragen te formuleren. Grof gezegd gaat het daarbij om de bewegingen binnen energietransitie, mobiliteit en vergroenen en het tegengaan wateroverlast.
De studenten kregen ook instructie van Stefan Romijn van het kenniscentrum Stichting Stimular, die bij ons project betrokken is dankzij een financiële bijdrage van de provincie. Het zwaartepunt van het onderzoek van Stimular op onze bedrijventerreinen ligt voornamelijk in de maanden juni en juli. Daarmee kunnen de uitkomsten van de deelonderzoeken van de studenten worden meegenomen in het onderzoek van Stimular.

foto: Nico Drijkdrent