Werkzaamheden fietspad en voetpad oostkant van de Lageweg

Algemeen


De werkzaamheden aan de wegen en fietspaden op het bedrijventerrein ’t Heen gaan op 1 december door met het fietspad en de stoep aan de oostzijde van de Lageweg. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Katwijk uitgevoerd door de firma Bijleveld. Bewoners en bedrijven die grenzen aan het fietspad zijn hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.

De wegwerkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen vinden gefaseerd plaats. Vanaf maandag 1 december vinden, in opdracht van de gemeente Katwijk, de werkzaamheden plaats aan het fietspad en het voetpad aan de oostkant van de Lageweg. De werkzaamheden geschieden vanaf kruising Ambachtsweg tot en met kruising Weverstraat. Bewoners en bedrijven die grenzen aan het fietspad worden hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.

De werkzaamheden zullen lichte verkeershinder tot gevolg hebben. Er wordt gefaseerd gewerkt en naar verwachting zullen deze werkzaamheden in totaal 5 weken in beslag nemen. Zodra een volgend deel in planning staat, krijgt het Parkmanagement vooraf de informatie, zodat deze ook op de site geplaatst wordt. De afspraak met de gemeente is dat direct betrokkenen per brief vooraf de informatie inclusief planning ontvangen.