Werkervaringsplek om jongeren te interesseren voor een beroepsopleiding

Algemeen

Omdat het in tijden van corona moeilijk is voor leerlingen bij een onderneming stage te lopen of werkervaring op te doen, start een uniek initiatief in het centrum van het dorp: De Educatiewinkel. Zowel de KOV als het Parkmanagement steunen dit initiatief. Op deze manier wordt bij jongeren interesse gewekt voor een beroepsopleiding en daarmee later een baan bij onze bedrijven.

“Jongeren leren vooral door het lesgeven op school te combineren met praktijksituaties uit het ‘echte’ leven. Met de opening van de Educatiewinkel op het Emmaplein start de stichting WIS een nieuw innovatief concept waardoor vmbo-leerlingen werkervaringen opdoen en allerlei vormen van stageopdrachten een rol krijgen. We creëren daar ook samenwerkingsvormen met mbo-stagiairs en leerlingen uit andere leerwegen, zoals de Havo en Mavo. Zo doen zij onder begeleiding leerervaringen op vanuit een concept zoals het ook in de werkelijkheid werkt.”

Directeur Erik Hazenoot van het Vakcollege Rijnmond heeft een hechte relatie met het lokale bedrijfsleven. Samen met een aantal van hen richtte hij stichting WIS op. Een werkvorm waarin het Vakcollege samenwerkt met ondernemers. “Hier ontstond het idee om op het Emmaplein een winkelfunctie in te vullen waar we vormen van dienstverlening, bescheiden horecavormen en de verkoop van zelfgemaakte artikelen gaan realiseren. Onze leerlingen zijn daarbij de spil in de bedrijfsvoering en vooral in de processen die daaraan voorafgaan. Daarnaast zijn we betekenisvol voor bepaalde winkeliers, horeca-instellingen en strandexploitanten. Denk aan het verkopen van fiets- en wandelroutes, het inrichten van onze etalages met specifieke producten die naar de winkeliers, het Katwijks Museum of de mogelijkheid tot rondvaarten verwijzen.”

Beroepsgericht

“Een belangrijke invulling realiseren we door het schenken van koffie met wat lekkers erbij. Kleine horeca-activiteiten die een bezoek aan deze aantrekkelijke winkel interessant maken. Het zijn voorbeelden die aansluiten bij ons onderwijsaanbod, dat sterk beroepsgericht is en de doorstroom naar een beroepskwalificatie in het mbo of uiteindelijk hbo stimuleert.”

“De Educatiewinkel richten we in als werkervaringsplek voor leerlingen met een beroepsgerichte opleiding (vmbo) of havisten, die ervaringen opdoen richting ondernemen. Daarnaast wordt het een uitvoeringsplek voor MBO-stagiairs, die zelfstandig opdrachten uitvoeren of bepaalde opdrachten samen met onze leerlingen gaan doen. Zo werken leerlingen van uiteenlopende leeftijden en opleidingsniveaus samen. Belangrijk daarbij is dat leerlingen in alle stappen bij de uitvoering getraind en begeleid worden.

Dienstverlening

“Voor de regio verrichten we bepaalde diensten vanuit de winkel. Denk aan het afhandelen van bestellingen of de uitlevering van goederen, op termijn het doen van klusjes en het uitvoeren van activiteiten voor kinderen. Bij kinderactiviteiten denken we aan: MarbleMania, LegoMasters en de CupcakeCup. Maar het belangrijkst blijven de horeca-activiteit inclusief terras, met de verkoop van diverse horeca-producten en de winkelfunctie voor de op school gemaakte producten.”

Voor de begeleiding in de Educatiewinkel maakt het Vakcollege formatie (personele inzet) vrij. De Educatiewinkel biedt wekelijks ruimte aan acht tot vierentwintig leerlingen en is vier dagen in de week geopend. De openstelling is vanaf 1 mei aanstaande.

Activiteiten

  • Balie voor verkoop en levering diensten
  • Afhandelen Traffic voor post en bestelling
  • Kinderactiviteiten gekoppeld aan ‘tijdslot’ voor ouders die winkelen in het winkelgebied.
  • Ondersteunen specifieke activiteiten winkelcentrum Zeezijde, zoals seizoens-opening;

Horeca

  • Horeca-activiteit inclusief terras (en uitlevering/bediening/gastheer/gastvrouw);
  • Verkoop van diverse horeca-producten (eten en drinken.)

Verkoop producten

  • Verkoop- winkelfunctie: zelfgemaakte (op school) meubelen, materialen en artikelen;

Werkprocessen

De uitvoering vindt voor sommige onderdelen in samenwerking met MBO plaats, waarbij samengewerkt (vmbo- en mbo-leerlingen) wordt bij de uitvoering van bepaalde klussen en tevens voor bepaalde werkvormen MBO-stagiairs (liefst oud-leerlingen Vakcollege) welkom zijn. Te denken val aan MBO-techniek, facilitaire dienstverlening, Kinderopvang, economie.

Op de foto Erik Hazenoot, dir. Vakcollega Rijnmond en links, mede-initiatiefnemer Ruben Jongerius directeur HEMA Katwijk