Werken aan verbetering onderwijs – arbeidsmarkt

Algemeen

Een onderwerp waar het parkmanagement zich nadrukkelijk voor inspant, is de lokale ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect voor de ondernemers in ons gebied, want zonder voldoende aanbod aan goed gekwalificeerd (nieuw) personeel wordt ondernemen lastig. Door de inzet van het PMK lopen in Katwijk nieuwe trajecten. Betrokkenheid bij al deze initiatieven blijft geboden.

Het is terug van weggeweest: grote zorgen over het verkrijgen van voldoende gekwalificeerde medewerkers voor alle openstaande banen in het MKB. Een explosieve groei van het aantal vacatures wordt verwacht door de uitstroom van het huidige personeel, maar ook nieuwe uitdagingen zoals de noodzakelijke uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Orderportefeuilles groeien, maar daarmee groeit het potentieel aan beroepsgekwalificeerde medewerkers en starters in het beroepsonderwijs niet. Ondernemers willen ondernemen en opdrachten aannemen, maar zien de grenzen van de productiecapaciteit.

Techniek

Om jongeren te enthousiasmeren voor technische opleidingen ontwikkelden het PMK samen met de onderwijsinstellingen een programma met stages, oriënteringsbijeenkomsten en voorlichtingen aan jongeren op het basisonderwijs.

Speciale, aantrekkelijke en uitdagende programma’s lopen voor jongeren in het basisonderwijs, zoals Makerspace, dat wekelijks op het Vakcollege Rijnmond volgeboekt is door scholen uit het basisonderwijs. Jongeren krijgen daar in een dagprogramma relevante en aansprekende doe-opdrachten om hen zo te enthousiasmeren voor het (technisch) beroepsonderwijs.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn allerlei stagevormen ontwikkeld, zodat leerlingen vanaf 14 jaar kennis maken met bedrijven en een realistisch beeld krijgen van het interessante aanbod en de mogelijkheden bij de diverse bedrijven in onze regio. In ’t Heen en Klei Oost doen circa zeventig bedrijven mee met deze oriëntatiestage.

Daarnaast organiseren we een doorlopende stagevorm, waarbij de oriëntatie bij een bedrijf in het tweede leerjaar gevolgd wordt door een reguliere stage in het derde en vierde schooljaar. Creatief kijken we daarbij naar ’lintstages’, waarbij een leerling gedurende vier weken een dagdeel stageloopt bij een bedrijf, daar opdrachten uitvoert en na vier weken de volgende leerling inwerkt. Effect: leerlingen en bedrijf krijgen een binding.

Waardering

Waardering

Landelijke waardering (door de Onderwijsinspectie) kreeg het initiatief, waarbij KOV en PMK betrokken zijn, om een werkplek te starten in het winkelcentrum (’t Klaslokaal), waar groepen leerlingen werkervaring opdoen. Zeker in tijden van corona was dat werkbaar omdat elders moeilijker werkervaring opgedaan kon worden. ’t Klaslokaal is een plek waar leerlingen reële ervaringen opdoen, er klantencontacten zijn en de samenwerking vmbo- en mbo-leerlingen zorgt voor een kruisbestuiving.

Ook is de uitbreiding van het aanbod in Katwijk aan beroepskwalificaties belangrijk, waarmee leerlingen direct toelaatbaar zijn tot ons bedrijfsleven. Mede geïnitieerd door een betrokken wethouder Jacco Knape en door het PMK kwam dit onderwijs in de techniek terug in Katwijk: schilders-, bouw- en installatieopleidingen. Met dit lokale aanbod hoopt het PMK op een directe binding met de bedrijven in ‘t Heen en Klei Oost.

Tenslotte start september de Nieuwe Leerweg gericht op doorstroom naar MBO-4 of Havo/Hbo. Een leerroute die bedoeld is om een nog grotere groep leerlingen voor het beroepsonderwijs binnen te halen. Bij de uitvoering van het lesprogramma krijgen ondernemers betrokkenheid door reële opdrachten te benoemen die de leerling op school – of tijdens de stage en begeleid door zijn docent – uitvoert. Aan het bedrijf wordt het eindresultaat getoond, waarop de ondernemer nog tips of verbeteracties geeft.

Gevolg van al deze initiateven: relatief veel jongeren uit onze regio kiezen voor een beroepsgericht onderwijs. Een samenwerking waarbij Katwijkse ondernemers met alle programma’s volop meedoen. Samen aan het werk voor jobs in ons bedrijfsleven in de nabije toekomst.