Werk in Uitvoering ‘t Heen

Algemeen


Op het bedrijventerrein ’t Heen startte 25 oktober een aantal wegwerkzaamheden door een aannemer die deze in opdracht van de gemeente Katwijk uitvoert. Gestart is met het asfalteren van het noordelijk deel van de Ambachtsweg. Ook in de Blekerstraat gaan vanaf 3 november werkzaamheden starten. De stremmingen zijn beperkt en zijn, inclusief omleidingen, goed aangegeven.

In verband met asfalteringswerkzaamheden vinden er op het bedrijventerrein ’t Heen wegwerkzaamheden plaats aan de Ambachtsweg en vanaf begin november aan de Blekerstraat. De afsluiting van de Ambachtsweg in verband met deze asfalteringswerkzaamheden is van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021.
Naast de Ambachtsweg gaat de gemeente ook de Blekerstraat op ons industriegebied opnieuw asfalteren. Behalve het opnieuw asfalteren vinden daar tevens werkzaamheden plaats op het gebied van het her-straten van de parkeerstrook en het trottoirgedeelte. De planning van deze werkzaamheden is:
– Woensdag 3 november 2021 tot met vrijdag 12 november 2021.

Daarbij komt dat op woensdag 3 november 2021 de Blekerstraat enkele uren gestremd is voor doorgaand verkeer i.v.m. het frezen van het asfalt. Op donderdag 4 november 2021 is de Blekerstraat de gehele dag gestremd voor het doorgaand verkeer i.v.m. deze asfalteringswerkzaamheden.
De aan deze straten gevestigde bedrijven ontvingen van de aannemer een brief met informatie over de wegwerkzaamheden. Ook het PMK is geïnformeerd.

Bij het stremmen van (een gedeelte van) de straten is afgesproken dat dit beperkt en liefst zo veel mogelijk gefaseerd plaatsvindt. Daarbij zijn de werkzaamheden en eventuele omleidingen ter plekke goed aangegeven.