Wegwerkzaamheden in en nabij bedrijventerrein ’t Heen

Algemeen


Op de bedrijventerreinen vinden ook in december diverse werkzaamheden plaats, die hier en daar leiden tot overlast. Dat geldt zeker voor de fietspaden aan de kant van de entree van het bedrijventerrein ’t Heen bij de Ambachtsweg. Deels hebben werkzaamheden te maken met het vernieuwde elektriciteitsnet en de aansluiting op het verdeelstation. Ook kan er hinder ontstaan door bomenonderhoud.

Tot aan de zomer 2024 vindt er in heel Katwijk bomenonderhoud plaats. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden. Waar nodig zijn er verkeersregelaars aanwezig of is een omleiding/afzetting geplaatst.

Wegafsluiting Prins Hendrikkade tussen Hans van der Hoevenstraat en Zwaaikom. Tot en met vrijdag 22 december zijn er herstraatwerkzaamheden aan de Prins Hendrikkade. De aannemer is gestart bij de kruising Hans van der Hoevenstraat. Hij werkt in werkvakken van 50 meter richting de Zwaaikom. Fietsers en voetgangers kunnen een werkvak passeren, ander verkeer wordt omgeleid.  Wegafsluiting Mr. C. Fockstraat tussen de J. van der Vegtstraat en Remisestraat.

Industriegebied

Industriegebied en enkele straten in Rijnsoever: reinigen en inspecteren riool. Tot en met vrijdag 29 december wordt op verschillende plekken het riool gereinigd en geïnspecteerd. Verkeer kan soms hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Kabel- en leidingwerkzaamheden van de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg (project Ambachtsweg). Tot en met eind maart 2024 zijn deze kabel- en leidingwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw MS-net vanaf de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg gepland. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen die opschuiven met de werkzaamheden.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Rijnsoever (project Zuiderkruis)

Tot medio maart 2024 worden er in de wijk enkele nieuwe elektrastations geplaatst en worden er kabels en leidingen vernieuwd. De werkzaamheden vinden in fases plaats. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen.