Warmtetransmissie en klimaatadaptie krijgen groot effect op het ondernemen

Algemeen


Klimaatadaptie, warmtetransitie, energiebesparing en alternatieve energievormen zijn belangrijke thema’s voor de ondernemers die gevestigd zijn op ’t Heen en Klei Oost. De gemeente Katwijk beschreef de ambities voor de komende jaren binnen de verplichtingen die de Rijksoverheid stelt. Grote vraagstukken die sneller aan de orde komen dan sommigen denken. Ook ondernemers moeten zich voorbereiden en werken aan creatieve oplossingen.

Begrippen waar in Katwijk mee gewerkt wordt zijn hittestress, overtollig neerslag, perioden van droogte en het van het aardgas gaan van de bedrijventerreinen. Bepaalde verschijnselen zijn bekend: ook het afgelopen jaar waren er periodes van droogte, afgewisseld met overvloedig wateroverlast. Door lange perioden van hitte draaiden bepaalde bedrijven met een ‘tropenrooster’ en had de tuin- en glasbouw last van droogte en het daaraan gekoppelde verschijnsel van verzilting.

investering melden 2.jpg

Daarnaast vindt de warmtetransitie plaats. Behalve dat veel bedrijven werken aan energiebesparende maatregelen en de inzet van zonnepanelen of andere vormen om energie op te wekken, zijn meer samenhangende maatregelen nodig om binnen twintig jaar de energietransmissie rond te krijgen.

De gemeente is het overleg gestart over een duurzame economie in Katwijk. Daarbij vroeg de wethouder of het parkmanagement aanhaakt in de gemeentelijke werkgroep, waarin ook externe deskundigen zitting hebben. Afgesproken is om dit voorjaar een plan van aanpak op te stellen en te starten met vormen van communicatie. Weten wat er speelt, wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn, helpt ondernemers beslissingen te nemen. Omdat het veelal om ingrijpende en daarmee financieel intensieve beslissingen gaat, is de keuze gemaakt vroegtijdig te starten met deze aanpak.