Warmtetransmissie en klimaatadaptie krijgen veel effect op het ondernemen in Katwijk

Geplaatst op: 21 december 2020

Algemeen


Klimaatadaptie, warmtetransitie, energiebesparing en alternatieve energievormen zijn belangrijke thema’s voor de ondernemers die gevestigd zijn op ’t Heen en Klei Oost. De gemeente Katwijk beschreef de ambities voor de komende jaren binnen de verplichtingen die de Rijksoverheid stelt. Grote vraagstukken die sneller aan de orde komen dan sommigen denken. Ook ondernemers moeten participeren, zich voorbereiden en werken aan creatieve oplossingen.

Begrippen waar in Katwijk meegewerkt worden zijn hittestress, overtollig regenneerslag, perioden van droogte en het van het aardgas gaan van de bedrijventerreinen. Bepaalde verschijnselen zijn bekend: ook het afgelopen jaar waren er periode van droogte afgewisseld met overvloedig wateroverlast. Door lange perioden van hitte draaiden bepaalde bedrijven met een ‘tropenrooster’ en had de tuin- en glasbouw last van droogte en het daaraan gekoppelde verschijnsel van verzilting.

investering melden 2.jpg

Daarnaast vindt de warmtetransitie plaats. Behalve dat veel bedrijven werken aan energiebesparende maatregelen en de inzet van zonnepanelen, plus andere vormen om energie op te wekken, zijn samenhangende maatregelen nodig om binnen twintig jaar de energietransmissie rond te krijgen.

De gemeente is het overleg gestart over een duurzame economie in Katwijk. Daarbij heeft de wethouder gevraagd of het parkmanagement aanhaakt in de gemeentelijke werkgroep, waar ook (technisch) deskundigen zitting hebben. Omdat de processen en afspraken – maar ook de wettelijke verplichtingen – alle ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost aangaan, doet het parkmanagement mee. Afgesproken is om half januari 2021 een plan van aanpak op te stellen en te starten met vormen van communicatie. Weten wat er speelt, wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn, helpt ondernemers beslissingen te nemen. Omdat het veelal om ingrijpende en daarmee financieel intensieve beslissingen gaat, is de keuze gemaakt vroegtijdig op te starten met deze aanpak.

Betrokkenheid

Belangrijk is om de creativiteit en de innovatieve aanpak en ideeën van het bedrijfsleven mee te nemen. ‘Goed voorbeeld doet ook goed volgen’, is daarbij een gedachte. Om die reden organiseren de gemeente en het parkmanagement een enquête onder de ondernemers op ‘t Heen en Klei Oost. Daarmee kunnen goede ideeën, suggesties van een aanpak en voorstellen om te komen tot een werkwijze, verkend worden bij de groep die het aangaat en vanuit hun professie goede oplossingen kunnen aanreiken. Eind januari 2021 benaderen we u.