Wachten op definitieve vergunning

Algemeen


Het wachten op vergunning voor het plaatsen cameramasten is begonnen. Jarenlang loopt inmiddels de aanvraag om de beveiliging op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost te ondersteunen met vormen van camerabewaking. Met alle partijen, ook de uitvoerende partij Pro Rec en beveiliger Huschka, zijn de afspraken gemaakt en aan Pro Rec is begin dit jaar de opdracht verstrekt te starten met de werkzaamheden. Zelfs de palen voor de masten zijn gearriveerd op ’t Heen en liggen te wachten op het terrein van een van de leden.

Nadat de formele aanvraag voor instemming om de terreinen Klei Oost en ’t Heen vlak voor de jaarwisseling door de gemeente akkoord bevonden was, bleek dat voor het daadwerkelijk plaatsen van deze masten eerst de nieuwe omgevingsvergunning doorlopen moest worden. Een best ingrijpende aanvraag, waarbij Chris Warmenhoven van Stol Architecten de aanvraag ondersteunde.

Inmiddels is de aanvraag en de door de gemeente gevraagde aanvulling op de aanvraag en de noodzakelijke routes richting Click-procedures gelopen.

En nu: het wachten is op het afgeven van de vergunning. De palen liggen vlak in de opslag, in plaats van loodrecht op de posities waar deze gepland zijn. Met de Video Toezichtcentrale (VTC) van Huscka zijn afspraken gemaakt over het uitlezen van de beelden, binnen wat het privacyreglement toestaat, en ook met politie zijn afspraken gemaakt over het eventueel gaan opvragen van beelden bij calamiteiten, vormen van overlast of inbraak.

De verwachting is dat medio mei de vergunning vergeven is en het plaatsen van de palen voor de camera’s start.

foto: juiste positie masten opnieuw bepaald.

foto 2: masten wachten totdat er geplaatst mag worden.