Waarom ontvangt u een enquête?

Algemeen


Vanaf deze week is de link geactiveerd van de enquête van het Parkmanagement Katwijk om inzicht te krijgen over belangrijke ontwikkelingen in het kader van het project Duurzaamheid. De enquête is bedoeld voor ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ontvangen binnenkort ook een uitnodiging en toelichting per mail om deel te nemen aan de enquête.

Zowel de landelijke als lokale wetgeving noodzaakt u om stappen te nemen richting het verduurzamen van uw bedrijf en bedrijfsprocessen. Daarnaast passen acties op dat vlak bij verantwoord ondernemen. Om u te faciliteren en vooral door te gaan zoeken naar oplossingen die we samen – collectief – oppakken en daardoor een hoger rendement hebben of goedkoper zijn, startte het Parkmanagement Katwijk voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost het project Duurzaamheid. Een project dat ook andere bedrijfsverenigingen in Katwijk omarmen. Wat we nu eerst nodig hebben is informatie.

Vanuit het project Duurzaamheid bereidde het parkmanagement een enquête voor, die inzicht moet geven in een aantal belangrijke ontwikkelingen: wat doet u als ondernemer, wat zijn uw ambities en waarin kunnen we samenwerken. Om de enquête en de dataverwerking goed te begeleiden maakt het PMK gebruik van studenten van de Hogeschool Den Haag, die daarnaast drie verschillende deelopdrachten kregen: Verken nieuwe energievormen en het onderling delen van energie; wat doen we tegen mogelijke vormen van wateroverlast en hoe houden we op onze terreinen de biodiversiteit in stand en hebben we een gezond en groen bedrijventerrein. Vragen waar ondernemers in de nabije toekomst sowieso antwoorden op moeten geven.

Samen

Het PMK, dat hierin samenwerkt met de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en stakeholders zoals de Rabobank Leiden e.o., neemt niet de verantwoordelijkheid en directe inzet van de ondernemer over, maar wil in kaart brengen wat moet, wat we samen kunnen en hoe we dat zo handig mogelijk oppakken. Het lijkt een cliché, maar samen staan we sterker.

Om te starten met meer inzicht en de richting te bepalen waarin we verdere stappen kunnen nemen, bent eerst u aan de beurt. Door de enquête in te vullen helpt u ons stappen te zetten. Stappen die de komende jaren gefaseerd nodig zijn en de wetgever inmiddels bindend heeft opgelegd.

Vijf minuten

Het invullen van de enquête duurt iets meer dan vijf minuten. Alle gegevens zijn anoniem en met de opbrengst van de enquête wordt zorgvuldig omgegaan: de privacy is geborgd. De enquête staat als link op de homepage van onze site: www.parkmanagementkatwijk.nl.

Ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost worden opgeroepen deze enquête in te vullen. Bedankt daarvoor en we houden u via de verschillende (sociale) media van alle verdere stappen en fases op de hoogte.