VVV-informatiepunt vanuit fraaie kiosk op Zwaaikom

Algemeen


Rederij Van Hulst opent in het voor- en hoogseizoen een VVV-informatiepunt in de Zwaaikom. De adviesfuncties en informatieverstrekking zijn gecombineerd met het informatieloket van de rederij. De directie van de rederij kiest voor een samenspel tussen on- en offlinecommunicatie, waarbij praktisch, kort en bondig informeren belangrijk is. “Daarnaast zorgen we voor een persoonlijk contact in het centrum,” benadrukt directeur Gert Jan Nell, “maar online aanwezigheid is essentieel voor het op voorhand informeren van de bezoekers. Het gehele jaar wordt ook een aantal frontoffice-activiteiten ondersteund vanuit ’t Klaslokaal op het Emmaplein.

“Rederij Van Hulst plaatst in de Zwaaikom een uitnodigend informatieloket met een VVV-informatiepunt. De schitterend vormgegeven kiosk verrijkt het plein en laat toeristen en inwoners direct zien waar informatie verkrijgbaar is of boekingen kunnen plaatsvinden. De dienstverlening is vooral ook gebaseerd op digitale informatieverstrekking. Het gehele jaar kunnen geïnteresseerden een breed pakket aan bondig vormgegeven informatie verkrijgen, de omgeving digitaal verkennen en met maatwerk bediend worden op hun gerichte vragen,” benadrukt financieel directeur Peter van Rijn. “Dat geldt tevens voor allerlei vragen of boekingen van onze dorpsgenoten en de lokale ondernemers. In gezamenlijkheid willen wij Katwijk positioneren en promoten. Onderling delen van kennis en trends is hierbij belangrijk. In onze optiek is dit een perfecte mix. Fysieke aanwezigheid is belangrijk voor de zichtbaarheid in het centrum van Katwijk, maar online aanwezigheid is essentieel voor de aantrekkingskracht en op voorhand informeren van de bezoekers.”

Blij

Wethouder Jacco Knape is blij met de komst van het VVV-informatiepunt in het ticketkantoor van Rederij van Hulst, tegenover Zwaaikom 11. “De VVV is het toeristische informatiepunt dat bezoekers van onze mooie gemeente moet voorzien van informatie over wat er allemaal te doen is in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg”. De wethouder benadrukt dat in Katwijk de VVV uitbesteed wordt aan externe partijen. “Voor deze invulling schreven we een aanbestedingstraject uit waarop geïnteresseerde en gekwalificeerde partijen konden inschrijven. Een procedure die half april formeel afgerond werd en waaruit bleek dat Rederij van Hulst deze Tender gegund is. De procedure was vooraf bekend. Een aanbesteding is een open, zorgvuldig proces, waarin alle partijen weten waar ze aan toe zijn. We hebben hierover vooraf overleg gehad met de verschillende partijen. Ook hebben we afgesproken om tussentijds te kijken of het allemaal goed gaat en de gemaakte afspraken nagekomen worden,” aldus wethouder Knape.

Voorheen zat de VVV aan de Koningin Wilhelminastraat. De organisatie achter de schermen en de marketingactiviteiten van de VVV blijven in handen van Leiden & Partners dat deze rol al enkele jaren vervult. Deze partijen zullen ook de komende acht jaar de rol van VVV vervullen.

Wethouder Jacco Knape (Economie): “Toerisme en recreatie zijn economisch gezien van groot belang voor Katwijk. Door de achtjarige overeenkomst kan verder gebouwd worden aan Katwijk als aantrekkelijke locatie voor strandtoerisme, kunst en cultuur. Jaarlijks worden de resultaten en activiteiten van de VVV tegen het licht gehouden om goed in te kunnen spelen op mogelijke veranderingen in de toeristische en recreatieve sector. En we hopen uiteraard dat bezoekers de nieuwe locatie in de Zwaaikom, aan het water, kunnen waarderen.”

Centrum

Het frontoffice in de Zwaaikom is open van maart tot en met oktober. “In de wintermaanden, maar ook voor een eerste aanloop in het seizoen maakten we met de initiatiefnemers van ’t Klaslokaal de afspraak dat toeristen verwezen worden naar het Informatiepunt, desgewenst daar een kaartje kunnen kopen of intekenen op een lokaal arrangement. Dat geldt ook voor het meenemen van foldermateriaal of een fiets- of wandelkaart. Deze functie wordt daar herkenbaar geafficheerd. Rederij van Hulst blijft uiteraard het gehele jaar verantwoordelijk voor het op een correcte wijze naleven van de afspraken en het uitvoeren van de opdracht,” aldus directeur Nell.

Illustratie: Ticketkantoor aan de Zwaaikom