Vormen van visieontwikkeling en uitvoering gericht op de kwaliteitsbevordering bedrijventerreinen

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk bezocht met de wethouders Knape en Soetendal maandag de onderneming VAV Aandrijvingen aan de Lageweg op het bedrijventerrein ’t Heen. Een onderneming die binnenkort verhuist naar nieuwbouw op Klei Oost Zuid. Ondernemer Emiel Schoutsen, directeur-eigenaar van de vestigingen van VAV Aandrijvingen in Katwijk en Wuppertal (Duitsland) is met zijn onderneming uitgegroeid tot de expert op het gebied van transportkettingen, transportschroeven en elevatoren voor de droge stortgoedindustrie, met een wereldwijde inzet van zijn onderdelen voor transportketens. Vooraf aan het bedrijfsbezoek vond het reguliere overleg tussen PMK en wethouder Knape plaats.

Directeur Emiel Schoutsen is de tweede generatie in het inmiddels ruim vijfenveertig jaar in Katwijk gevestigde bedrijf, dat de oorsprong vond in Den Haag. “VAV Aandrijvingen is door mijn vader opgericht in 1973. We zijn actief als leverancier van onderdelen voor de internationale ‘bulkhandling’ industrie. Voor veelal grote diervoeders en machinefabrieken hiervan in Europa, waaronder een aantal heel grote in Nederland, zijn we het aanspreekpunt voor specifieke onderdelen in elevatoren, kettingtransporteurs en schroeftransporteurs. De kracht van onze onderneming is dat we kwalitatief goede en doordachte producten leveren waarbij onze uitgebreide voorraad het unieke van het bedrijf is. We leveren daarbij met korte levertijden vanuit ons bedrijfspand met ruim 1.500 m2 opslag aan de Lageweg. Dat is een keuze waarin we ons onderscheiden, ondanks dat deze keuze een grote opslagcapaciteit – en dus vierkante meters – vereist. Voor de opzet van onze nieuwe vesting straks in Klei Oost Zuid gelden eveneens deze uitgangspunten. Vandaar dat we voor ons bedrijf met tien man personeel daar uitgaan van ruim 3.500 m2 vloeroppervlak. Formeel,” benadrukt Emiel Schouten, “moeten we de overeenkomst met de gemeente nog tekenen. Maar dit geschiedt binnenkort.”

“Op de meeste vragen hebben onze medewerkers antwoorden en oplossingen,” benadrukte Emiel Schoutsen in zijn toelichting vooraf aan het bedrijfsbezoek. “Het bijzondere daarbij is dat de Duitse vestiging nagenoeg een kopie is van de onderneming in Katwijk met uiteraard een eigen klantenbestand en verkoopafdeling. Het bedrijf daar draait inmiddels autonoom, waarbij ik nu niet meer dan gemiddeld eenmaal per week er een dag of uiterlijk twee dagen vertoef.”

Overleg

Vooraf aan het bedrijfsbezoek, waarbij ook wethouder Soetendal aansloot, was er het reguliere overleg tussen het bestuur PMK en wethouder Knape, die ondersteund werd door twee specifiek deskundige ambtenaren. In dat overleg kwamen onder andere de ontwikkelingen over verkeer en parkeren aan de orde. De gemeente vroeg daarbij de visie van de ondernemers over het fietsverkeer in ’t Heen verder te onderbouwen en bespreekbaar te maken. De eerste aanzet vond onlangs plaats, waarbij er respectievelijk overleg was met de verkeersdeskundige en de verantwoordelijke ambtenaar voor het parkeerbeleid. In beide overlegvormen gaf het PMK zijn visie, namelijk beperk de fietsvoorziening langs de Ambachtsweg tot de zuidzijde en werk aan een gecombineerde aanpak van parkeerregulering en -capaciteitsvergroting. Ook herhaalde het PMK de zorg over de verkeersontwikkeling aan de noordwestzijde van het terrein. Er dreigt een gevaarlijke situatie te ontstaan en op drukke tijdstippen een stremming van het verkeer dat het terrein op of af wil.

Verder kwam de reconstructie van een aantal wegen in ’t Heen aan de orde. Na goedkeuring in het college kunnen de eventuele plannen besproken worden met het PMK- net als eerder over de reconstructie Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg – dat de uitgangspunten dan deelt met de leden. Tenslotte werd in het overleg langer stilgestaan bij de aanpak project Duurzaamheid – succesvol en een prima samenwerking tussen PMK, gemeente en speciale kennisdragers, zoals universiteiten en Hogescholen – en het realiseren van vormen van financiering hiervoor.

Visieontwikkeling

Tenslotte spraken de aanwezigen tijdens het reguliere overleg over de stand van zaken rondom het revitaliseren van ’t Heen, waarover ook samenwerking met Economie071 is. Behalve voor de zuidoosthoek ’t Heen is daarbij aandacht voor de regio Blekerstraat. Vormen van visieontwikkeling, vinden de overlegpartners, en uitvoering moeten daarbij gericht zijn op de kwaliteitsbevordering van de bedrijventerreinen en extra mogelijkheden voor ondernemers om zich hier te vestigen of hun activiteiten uit te breiden, c.q. opnieuw in te richten of vorm te geven.

Foto’s: Bedrijfsbezoek gemeente en bestuur PMK bij VAV Aandrijvingen. Met wit overhemd directeur Emiel Schoutsen.