Voorgenomen verlaging spoorbrug De Vink gaat niet door mede na bezwaar PMK

Algemeen

De door spoorbeheerder ProRail voorgenomen verlaging van spoorbrug De Vink tot een doorvaarhoogte van 4.10 meter gaat niet door. Dat geldt ook voor het fixeren van de brug. Het parkmanagement Katwijk (PMK) tekende bezwaar aan en medio december werd besloten de doorvaarthoogte niet te verlagen. Jaren geleden voerden de Katwijkse ondernemers al een juridisch bezwaar tegen het belemmeren van de doorvaart vanaf een bepaalde hoogte, voor (zeil)schepen.

Het Parkmanagement Katwijk maakte bezwaar tegen het voornemen van ProRail de spoorbrug bij De Vink  vast te zetten en de doorvaarthoogte te verlagen tot 4.10 meter in plaats van de huidige doorvaarthoogte van 4.90 meter.

Bijna tien jaar geleden kwam het verenigd bedrijfsleven al in verweer tegen het voornemen de bereikbaarheid van de gemeente Katwijk over water – en met name naar de bedrijventerreinen – te beperken door een belemmering middels de vaarhoogte van de bruggen door te voeren.

De gemeente Katwijk en vooral een aantal ondernemers op de bedrijventerreinen hebben regelmatig aan- en afvoer over het water, waarbij het liefst een gegarandeerd onbelemmerde vaarhoogte gewenst is. Daarbij kent de gemeente, aldus het bestuur van het parkmanagement, aanpalend aan de bedrijventerreinen, tevens een jachthaven. Het betreft dus een economisch belang voor een aantal ondernemingen, waarvoor zelfs een speciale loswal gecreëerd is, én een toeristisch belang.

Bereikbaarheid over water

De bereikbaarheid van de gemeente Katwijk via het water is al beperkt door de lage doorvaarthoogte van de brug ter hoogte van de A-44 over het Additioneel Kanaal. Het enige alternatief, zij het gemaximaliseerd nu op 4.9 meter door de Vinkbrug, wil het PMK niet verder beperkt hebben. Vandaar dat het PMK tegen een verzoek van ProRail bezwaar maakte om de doorgang van deze spoorbrug te beperken tot 4.1 meter en deze hoogte definitief te fixeren. De mening van het PMK werd gedeeld door de gemeenten Leiden en Katwijk. Vandaar dat in een recent overleg ProRail concludeerde dat zowel de verlaging en het fixeren van de brug niet doorgaan.