Verzwaren netwerk elektriciteit voor grotere toekomstbestendigheid

Algemeen


Eén van de risico’s van het netwerk voor de leverantie en het trasport van elektriciteit is dat het bestaande netwerk het transport niet langer of onvoldoende aankan. Zeker in gebieden waar het gebruik hoog ligt en er allerlei nieuwe functies en/of activiteiten zijn bijgekomen. De gemeente Katwijk heeft hierop geanticipeerd. In onze gemeente worden daarom nieuwe kabels getrokken om de capaciteit te vergroten. Werkzaamheden die ook merkbaar zijn op bedrijventerrein ’t Heen.

In bijna iedere stoep liggen kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater en telecomvoorzieningen voor woningen en bedrijven. Vooral Liander (elektra en gas) en Dunea (waterleidingen) zijn actief in het vervangen van hun leidingen. Momenteel zijn er werkzaamheden gepland door netbeheerder Liander, die uitgevoerd worden door VSH. Het tracé dat wordt aangelegd door Liander is nodig voor het verzwaren van het net. Dit in verband met het plaatsen van meer dan 500 laadpalen binnen onze gemeente en ontwikkelingen zoals het terug leveren van stroom (opgewekt door zonnepanelen). Het positieve gevolg van deze werkzaamheden is ook dat hierdoor het Onderstation op de Industrieweg kan worden verzwaard en dus het netwerk van Liander (onder andere op het bedrijventerrein) toekomstbestendiger wordt.

Werkzaamheden

De noodzakelijk werkzaamheden startten begin oktober en duren tot medio maart 2024. Ondernemers die een kopie van de planning werkzaamheden of de tracés van de nieuwe bekabeling (en dus werkzaamheden) willen ontvangen, kunnen deze aanvragen bij het secretariaat PMK: info@parkmanagementkatwijk.nl

 

Wegwerkzaamheden aan de wegen

Scheepmakerstraat (Karwei)-ventweg Ambachtsweg (oude Gamma): kabel- en leidingwerkzaamheden

Van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 10 november zijn er werkzaamheden voor het aanbrengen van een nieuwe gasleiding en elektrakabel. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen.

Scheepmakerstraat tussen Smidstraat en Ambachtsweg: herstraten voetpad

Tot en met vrijdag 27 oktober zijn er herstraatwerkzaamheden aan het voetpad aan de kant van de machinefabriek. Soms is een halve rijbaan afgezet.

Kabel- en leidingwerkzaamheden van de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg

Tot en met eind maart 2024 zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw MS-net vanaf de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen die opschuiven met de werkzaamheden.

Planning tot en met vrijdag 3 november (week 44)

– Ververstraat, Steenbakkerstraat, Lijnbaanstraat, Lageweg en Ambachtsweg

Taanderstraat: onderhoudswerkzaamheden parkeervakken en voetpaden

Tot en met vrijdag 27 oktober zijn er onderhoudswerkzaamheden aan parkeervakken en voetpaden. Tijdens de werkzaamheden is een deel van de rijbaan afgezet. Er is een voorrangsregeling ingesteld om het verkeer langs het werkvak te begeleiden.