Verlenging Keurmerk Veilig-Ondernemen (KVO) een feit

Algemeen


Het Parkmanagement heeft het initiatief genomen om het keurmerk veilig-ondernemen te verlengen voor een periode van drie jaar. Het betreft het keurmerk voor de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei Oost. Behalve verplichtende afspraken met gemeente, gemeentelijke diensten, brandweer en beveiliger over het handhaven van de kwaliteit van de terreinen, regelt het KVO een frequent overleg.

Robert de Koning van KVO-breed feliciteerde het Parkmanagement met de grote deelname van ondernemers bij het invullen van de enquête. Deze enquête is de basis van het plan van aanpak, waarin een aantal verplichtende afspraken staan over kwaliteitsverbetering, bevorderen van de veiligheid en het optimaliseren van verkeersmaatregelen, waaronder het wegnemen van onveilige situatie en het invoeren van een parkeerbeleid. Ook de verplichte brandweeroefeningen voor bepaalde type ondernemingen maken onderdeel uit van het KVO. Een bijkomend voordeel voor de ondernemingen is dat met een kopie van het certificaat korting op de individuele verzekeringsovereenkomst afgesproken kan worden.

Ondertekening

De ondertekening van het bijbehorende certificaat en het convenant vindt 14 februari plaats. Het certificaat wordt ondertekend door voorzitter Henk Oostingh van het PMK, burgemeester Cornelis Visser en Teamchef politieteam Katwijk Noordwijk Peter Koot.

Met het KVO hebben de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei Oost een externe kwaliteitswaardering, dat landelijk hoog scoort. De procesbegeleider van KVO-breed waardeerde de inspanning van het PMK om de route tot een verlenging van het keurmerk te begeleiden en uiteindelijk rond te krijgen. Hij noemde het daarbij opvallend dat zo veel ondernemers op ’t Heen en Klei Oost reageerden op de vragen die middels de enquête gesteld zijn. Daarmee kan, na de analyse van die enquête, maatwerk geleverd worden in de uitvoering.

De lokale werkgroep KVO, met vertegenwoordigers namens de gemeente, politie, brandweer, gemeentelijke diensten (waaronder Handhanving en Toezicht), beveiliger en parkmanagement, zorgt voor het nakomen van de afspraken en het optimaliseren van de kwaliteit van de terreinen. De werkgroep wordt voorgezeten door het parkmanagement. Daarmee geeft het PMK samen met de gemeente direct sturing aan de opzet en uitvoering van het KVO.

Incidenten afgelopen jaren ’t Heen en Klei-Oost

Alle bij de politie geregistreerde incidenten komt we voor deze gebieden op het volgende aantal:

2021    257 incidenten

2020    285 incidenten

2019    223 incidenten

2018    246 incidenten

Maken we een selectie op de volgende criteria: Verdachte situatie, alle vormen diefstal, vernieling, drugs, milieu en overlast jeugd/alcohol, dan komen we op de volgende aantallen.

2021    115 incidenten  (winkeldiefstal 13x (*), verdachte situaties 26x)

2020    104 incidenten  (winkeldiefstal 13x, verdachte situaties 23x)

2019      93 incidenten  (winkeldiefstal 23x, verdachte situaties 29x)

2018      96 incidenten  (winkeldiefstal 17x, verdachte situaties 17x)

(*) Winkeldiefstallen op ‘t Heen.

Inbraak

Filteren we op incidentcode diefstal in/uit bedrijf of kantoor levert dat de volgende cijfers:

2021     14x

2020     13x

2019     1x

2018     7x

Opvallend is dat 2018 en 2019 erg laag is qua cijfers. De laatste jaren is er dus een (kleine) stijging zichtbaar. Het aantal incidenten blijft, gemeten naar de regio, laag.

Beveiliger Huschka registreert daarnaast tevens dumping afval, openstaande deuren, hekken en ramen, vals alarm, kapotte straatverlichting en vooral ook vormen van vandalisme en overlast. Door het coronabeleid is er duidelijk een toename van overlast door jongeren op onze terreinen. De beveiliger treedt daar professioneel en adequaat tegen op.