Verlenging Keurmerk Veilig Ondernemen

Algemeen


Vertegenwoordigers van de gemeente, gemeentelijke diensten, politie, brandweer, beveiliger en de parkmanager overlegden donderdag 3 november jongstleden over het verlengen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een onderdeel van de procedure is een veiligheidsschouw en de meningspeiling van de gevestigde ondernemers middels een enquête. Het parkmanagement heeft het voortouw genomen in de procedure. De enquête nog niet ingevuld? Doe het nu!

overeenkomst beveiliging katwijk

Om de kwaliteit op de bedrijventerreinen te borgen, de beveiliging te optimaliseren en de samenwerking tussen meerdere partijen vast te leggen en een verplichtend karakter te geven, is een Keurmerk Veilig Ondernemen een beproefd middel. Voor de bedrijventerreinen geldt dit keurmerk inmiddels een aantal jaren.

Momenteel wordt gewerkt aan het verlengen van dit keurmerk. Daartoe is een aantal stappen gezet, zoals het gaan houden van een schouw, een evaluatie, het opstellen van een overlegvorm met vergaderfrequentie en het agenderen van onderwerpen die de veiligheid en de kwaliteit van de terreinen ten goede komt. Dit kwaliteitsstreven heeft onder andere betrekking op het tegengaan van vuilstort, beheer groen, de collectieve beveiliging, het doen en plannen van brandweeroefeningen in en met bedrijven (zoals recent weer aan de orde was), het maken van niet vrijblijvende afspraken over de inzet van (gemeentelijke) diensten en diverse veiligheidsaspecten. Ondernemers die gevestigd zijn op een terrein met een KVO hebben niet alleen een kwaliteitsgarantie, maar krijgen daardoor ook korting op bepaalde verzekeringspremies.

Procedure

Een belangrijk onderdeel van de procedure om te komen tot een verlenging van het KVO-certificaat is het peilen van de mening en bevindingen van de op de terreinen gevestigde ondernemers. Om een juist inzicht te verkrijgen worden ondernemers bevraagd middels een enquête. Naast de inhoudelijke terugkoppeling is daarbij ook het aantal teruggekoppelde enquêtes maatgevend.

We zijn momenteel nog niet aan het gevraagde aantal. De target is ruim voor de helft gehaald, dus vragen we ondernemers die de enquête nog niet invulden dit met klem te doen. Voor u een kleine moeite en voor het collectief van groot belang.

Een flkink aantal gemeentelijke diensten – van veiligheid, groenvoorziening tot handhaving – zijn bij dit initiatief betrokken. Dat geldt op een intensieve wijze ook voor de politie Hollands-Midden en de brandweer. Daarbij geldt dat meerdere zaken voor ondernemers verplichtend zijn (denk aan afstemming brandweer), die nu door het KVO en middels het parkmanagement ingevuld en geregeld worden. Dat geldt ook voor de collectieve beveiliging. De kosten van het KVO worden betaald door het parkmanagement en de gemeente Katwijk, waarbij de gemeente tevens staat voor een groot gedeelte van de organisatie en uitvoering daarvan.