Verlengen Keurmerk Veilig-ondernemen

Algemeen


Het verlengen van het Keurmerk Veilig-Ondernemen voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost is wederom een stap dichterbij gekomen. Het proces loopt, zodat medio januari 2022 het convenant ondertekend kan worden door burgemeester Cornelis Visser, teamchef politie Peter Koot en Henk Oostingh van het Parkmanagement Katwijk. In het KVO staan de afspraken vastgelegd voor de onderlinge samenwerking om het bedrijventerrein veilig, schoon en kwalitatief zo optimaal te houden.

De samenwerking tussen gemeente, politie, beveiliger, brandweer, gemeentelijke diensten en het Parkmanagement Katwijk is erop gericht de kwaliteit van de bedrijventerreinen hoog te houden, (verplichte) invulling van afspraken – zoals met de brandweer over oefeningen – geregeld te hebben, de beveiliging zo goed mogelijk te laten verlopen en afspraken te hebben over een schoon en qua groen goed onderhouden terrein. Nieuw in de afspraken is de opzet van registratie, het tegengaan en het bewustmaken van de risico’s van digitale criminaliteit. Een vorm van criminaliteit die ook in onze regio volop aan de orde is en toeneemt.

Afspraak

De afspraken om te komen tot het verlengen van het Keurmerk Veilig-ondernemen (KVO) is woensdag 24 november door vertegenwoordigers van de gemeente Katwijk, het KVO.breed en het parkmanagement vastgelegd. Een onderdeel van de procedure bestaat uit de controle op de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren, het 2 x per jaar uitvoeren van een schouw, het nakomen van de beschreven speerpunten in het convenant en het maken van (SMART-geformuleerde) afspraken voor de komende jaren. Met het maken van deze afspraken zijn de werkzaamheden in gang gezet die leiden tot de definitieve verlenging.

Omdat vanuit het parkmanagement een aantal processen reeds gedaan is, geldt een verkort traject dat medio januari 2022 afgerond en formeel bekrachtigd wordt door het tekenen van het convenant door de procesbegeleider namens KVO.breed Robert de Koning, burgemeester Cornelis Visser, teamchef politie Peter Koot, Klaas Jonker namens de brandweer en Henk Oostingh, voorzitter Parkmanagement. Het proces wordt gevalideerd door de werkgroep KVO. ‘Procesbegeleiders’ gedurende dit traject zijn Robert de Koning van KVO.breed, Sanne Keijzer-van Velzen namens de gemeente Katwijk en Aad van Duijn namens het parkmanagement.

Ondertekening

Met ondertekening van het convenant medio januari is het verlengde KVO een feit. De verlenging geldt wederom voor 3 jaar, waarbij het gebied gedefinieerd is als ’t Heen en Klei Oost (gemeente Katwijk). Bijzonder is dat in dit KVO ook afspraken over het tegengaan en bestrijden van digitale criminaliteit zijn opgenomen. Een speerpunt tevens in de regio.