Verkenning collectieve inkoop energie tegen gunstige prijzen zonder verplichting

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk verkent de mogelijkheid tot collectieve inkoop van energie. Het betreft een tweede vorm van collectieve inkoop, naast de beveiliging, die het voor bedrijven op ’t Heen en Klei Oost mogelijk maakt risicoloos, maar wel tegen een gunstig tarief, energie in te kopen. Daartoe is een verkennend contact gelegd met Jasper Mattijssen van CN Solutions, een lokale ondernemer uit Katwijk met het hoofdkantoor van zijn bedrijf in Capelle aan de IJssel.

CN Solutions (CNS) levert duurzame energie, rechtstreeks uit de keten. Een concept waarbij producent en afnemer op grote schaal zelf prijzen kunnen bepalen. CNS zorgt als leverancier voor een kwalitatief goede afhandeling. Het energiebedrijf koopt duurzame stroom in, middelt de prijs en levert de klant tegen een zeer interessante prijs deze energie.

De kracht van CNS is dat zij constant de prijzen van energie volgen en daarmee gebruikmaken van lage prijzen bij een groot aanbod van energie (bijvoorbeeld in zonnige periode of in tijden met veel wind). De zo behaalde voordelen worden doorberekend aan de afnemer. Door daarbij collectieve afspraken te maken kan een grote groep bedrijven voordeel hebben, zijn er directe contacten en is er een permanent inzicht in de prijsopbouw en daarmee prijs. De situatie in april 2020 onderschrijft het model: De prijzen voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt (EPEX) werkt in uren, waarbij ieder uur een andere prijs heeft, gebaseerd op vraag en aanbod. Met name op momenten dat de zon schijnt en het hard waait gaan de prijzen flink omlaag i.v.m. een vergoot aanbod, waarbij de vraag niet evenredig toeneemt. Zo is te zien dat gedurende 109 uren van de tot nu toe 650 uren in april, elektriciteit minder dan €0,01 per kWh zou mogen kosten (ongeveer 16,5% van de tijd). En dit terwijl bedrijven vaak ruim > €0,04 betalen per kWh. In 29 uren dient men €0 per kWh (ongeveer 5% van de tijd) te betalen. Door slim in te kopen, verkrijgt CNS een gunstige prijs, waardoor de verbruikers profiteren en een laag tarief betalen.

Werkwijze

Indien het Parkmanagement Katwijk afspraken maakt, wordt de geïnteresseerde ondernemer (CNS) gefaciliteerd. Natuurlijk geven we geen adresgegevens beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich melden, waarna contact gelegd wordt. CNS heeft Jasper Mattijssen beschikbaar om het gunstige aanbod uit te rollen op de bedrijventerreinen, zodat iedereen een vast aanspreekpunt heeft. CNS probeert zo min mogelijk fysiek langs te gaan bij bedrijven, en zo veel mogelijk informatie d.m.v. bijvoorbeeld de Infographic of hun website (www.cnsolutions.nl) te verschaffen. “Mocht een klant graag willen dat we langs komen, dan doen we dat uiteraard.”

Momenteel zit het bestuur van het parkmanagement in de fase van verkennen en onderzoeken. Met een aantal ondernemingen wordt het aanbod vergeleken met de huidige energiekosten, om te zien of het voordeel relevant is en het aanbod geen risico’s kent voor de gebruiker.

Voordeel

Uitgaande van een gezamenlijke “virtuele” aansluiting op het net, ontstaat er een collectief voordeel met optimalisatie van levering en teruglevering. De afspraken zijn maandelijks opzegbaar, waarbij CNS zorgt voor de omzetting van de contracten.

Voorstel: Parkmanagement Katwijk

Component Leveringstoeslag voor levering van elektriciteit tegen EPEX prijzen Leveringstoeslag voor levering van elektriciteit tegen TTF prijzen Prijs referentie (“commodity prijzen”)

 

ELEKTRICITY – Supply in NL €4,00 per MWh (€0,004 per kWh) €4,00 per MWh (€0,039 per m3) E: Weighted EPEX hourly NL G: Weighted TTF Hourly NL

 

Excl. kosten voor commodity en gereguleerde kosten (energiebelasting, netbeheer, etc.)

Voordelen

  • Geen vastrechtkosten of andere vaste kosten
    • 1:1 groothandelsprijzen + transparante opslag voor levering
  • 100% flexibel
  • Contracten kunnen maandelijks worden opgezegd indien klant een beter alternatief zou tegen komen
  • Mogelijkheid om terug levering te faciliteren tegen marktconforme tarieven

Referenties

De projecten waar CNS met name op deze manier collectief actief zijn, hebben betrekking op de volgende bedrijven;

  • FrieslandCampina (veehouders)
  • Agrifirm (agrariërs)

Verder heeft CNS nog een aantal bedrijventerreinen waar ze deze werkvorm doen, maar die afspraken staan onder de noemer vertrouwelijk. Bij het bestuur zijn deze referenties echter bekend.