Verkeersoverlast milieustraat aangepakt

Algemeen


De verkeersoverlast door de bezoekers aan de milieustraat was de afgelopen weken dusdanig groot, dat de bedrijven die gevestigd zijn in dit deel van het bedrijventerrein veel overlast hadden. Een snel overleg tussen de gemeente en het parkmanagement leidde ertoe dat de gemeente verkeersregelaars inzette om de grote stroom voertuigen van particulieren, zo te regelen dat de bedrijven die in de buurt van de milieustraat gevestigd zijn niet langer overlast hebben. Daarnaast krijgen vrachtauto’s die de bedrijven bevoorraden of voor het transport van producten zorgen, voorrang.

De overlast door particulieren die afval afleveren op de milieustraat is groot. Door het mooie weer en het gegeven dat veel particulieren thuis werken, leidde tot lange rijen wachtende auto’s die de bereikbaarheid van het terrein belemmerden. Op sommigen delen van de dag zorgden de files tot wachttijden van 20 minuten om de laatste 750 meter af te leggen. Voor bedrijven in dit gedeelte van het bedrijventerrein ’t Heen betekende dit een groeiende overlast. Voor een direct bij de milieustraat gevestigde ondernemer was de overlast zo groot, dat het de werkzaamheden concreet belemmerde.

De melding begin mei door het Parkmanagement leidde binnen 24 uur bij de gemeente tot het doorvoeren van maatregelen. Ook de capaciteit van de milieustraat is verhoogd, zodat er op het terrein 30 auto’s toegelaten gaan worden i.p.v. de 10 de laatste weken.

Oplossing

Uit het spoedoverleg met de gemeente kwam een aantal maatregelen voort. Bij de entree van bedrijven wordt tevens een kruis op het wegdek aangebracht, zodat daar geen verkeer stil mag staan. De situatie zal de komende tijd gemonitord worden.

Toch hebben deze maatregelen geen blijvend oplossend karakter. De aantrekkingskracht op particuliere bezoekers uit Katwijk, Rijnsburg Valkenburg en de regio Noordwijk, die allemaal gebruik dienen te maken van deze voorziening, belast het bedrijventerrein en met name de noordwesthoek van het terrein. Het Parkmanagement heeft al eerder gevraagd oplossing te creëren voor deze ongewenste situatie door bijvoorbeeld een ontsluiting aan te leggen tussen de milieustraat en de rotonde aan de Ambachtsweg. Wethouder Knape gaf aan het college voor te stellen dit in studie te nemen en na de zomer te komen met een terugkoppeling