Verkeersoverlast en problemen bereikbaarheid door afsluiten Julianalaan

Algemeen


De Kon. Julianabrug wordt tussen 31 augustus en 15 maart 2021 gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden aan de brug is deze volledig afgesloten voor al het verkeer. De Kon. Julianabrug is onderdeel van de hoofdinfrastructuur van de gemeente Katwijk. Het afsluiten van deze brug gedurende 6 1⁄2 maand heeft daardoor grote gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid, en zal onvermijdelijk leiden tot overlast.

Om de verkeersstromen tot eind maart 2021 zo goed mogelijk in banen te leiden en de bereikbaar te kunnen waarborgen, is door de gemeente Katwijk een pakket aan verkeersmaatregelen voor alle typen weggebruikers nodig. De uitkomst hiervan is dat het meest optimale maatregelenpakket bestaat uit een ‘eenrichtings-verkeersring’ met de klok mee. Dagelijks maken zo’n 5.500 fietsers gebruik van de Kon. Julianabrug. Afhankelijk van de bestemming worden fietsers omgeleid via de Binnensluis of via de Roversbrug. De extra fietstijd van deze omleiding bedraagt ongeveer 5 minuten.

Uit de vergelijking van scenario’s voor autoverkeer blijkt dat een eenrichtings-verkeersring het autoverkeer het beste afwikkelt gedurende de afsluiting van de brug. Om deze ring te creëren wordt door middel van slagbomen eenrichtingsverkeer ingesteld op de Binnensluis en op een gedeelte van de Westerbaan (tussen Parnassia en Zilverschoon).

Verkeer vanuit Katwijk-Noord rijdt via de Roversbrug naar Katwijk-Zuid.

Verkeer vanuit Katwijk- Zuid rijdt via de Binnensluis naar Katwijk- Noord. Hierdoor ontstaat een circuit ‘met de klok mee’.

Uitzondering

Uitzondering op het éénrichtingsverkeer zijn de lijnbus, de hulpdiensten en de tweedelijnshulpdiensten zoals huisarts, verloskundige en vrijwillige brandweer. Deze groepen hebben in beide richtingen doorgaan door middel van kentekenherkenning. Ook fietsers kunnen in twee richtingen rijden. Om dit eenrichtingscircuit goed te laten functioneren is een aantal extra maatregelen nodig:

Om sluipverkeer en gevaarlijke situaties te voorkomen wordt de Buitensluis afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers hebben wel doorgang.

Eénrichtingsverkeer op de Westerbaan, tussen Parnassia en Zilverschoon, aansluiting Zilverschoon op de Westerbaan wordt ook afgesloten.

Om sluipverkeer te voorkomen is het tunneltje Nieuwe Duinweg afgesloten. Fietsers hebben wel doorgang.

Op de Molentuinweg zullen ook maatregelen genomen moeten worden om het verkeer gedoseerd richting Katwijk aan Zee en Katwijk-Noord te laten rijden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het aanpassen van de verkeerslichten op de Molentuinweg.