Verkeershinder en genomen maatregelen in verband afsluiting Julianabru

Algemeen


Vanaf 1 september tot aan de openstelling van de gerenoveerde Julianabrug op 15 maart 2021 is de Biltlaan Zuid tussen de Hoorneslaan en de rotonde Industrieweg afgesloten voor alle verkeer (voetgangers, fietsers en auto’s). Rotonde Industrieweg blijft geopend voor de overige richtingen evenals de kruising Hoorneslaan. Er zijn maatregelen genomen om de verkeersafhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te waarborgen.

Voor fietsers en voetgangers zijn de bedrijventerreinen goed bereikbaar via een aantal aangepaste routes en een voetveer vanaf de woonwijk Cleijn Duin naar de Hoornes (in de nabijheid van de entree tot het ’t Heen).

Maatregelen Autoverkeer lokaal:  In overleg met de diverse stakeholders en wegbeheerders van omliggende gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat is een aantal maatregelen besproken om het verkeer om te leiden tijdens deze periode waarin de Koningin Julianabrug is afgesloten.

Binnensluis

Op de Binnensluis wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor alle verkeer van zuid naar noord. Uitzondering hierop zijn de lijnbus, de hulpdiensten en de reguliere vergunninghouders (“hulpdiensten zonder zwaailicht”).

Buitensluis

De Buitensluis wordt afgesloten voor autoverkeer. Landbouw-verkeer kan passeren via een zogenaamde Agrisluis. Ook 45km voertuigen en brommers kunnen via de Buitensluis passeren. Fietsers hebben vrije doorgang via het vrijliggend fietspad.
De locatie van de afsluiting ligt net ten noorden van de uitrit van de KNRM, zodat de KNRM geen hinder ondervindt.

Hoorneslaan

Op diverse plaatsen wordt de regeling van VRI’s (VerkeersRegelInstallaties) aangepast naar de tijdelijke situatie. Belangrijkste voorbeeld is de kruising Hoorneslaan – Biltlaan.

Aansluiting N206 – Hoorneslaan

Op de aansluiting Hoorneslaan – N206 (zoals bij rotonde Ambachtsweg) worden doseerlichten geplaatst, die in de spits de verschillende verkeersstromen reguleren. Op deze manier kan verkeer wat de rotonde oprijd ritsen met het verkeer op de rotonde.

Westerbaan

Op de Westerbaan wordt als onderdeel van het totale pakket verkeersmaatregelen ook een éénrichtings-situatie ingesteld, met dezelfde uitzonderingen als op de Binnensluis. Hiermee kan de verkeersintensiteit op de Westerbaan -als onderdeel van het grotere 1-richtingcircuit met Binnensluis en westelijke rijbaan Roversbrug – beheersbaar blijven en blijven ook milieueffecten beperkt.
Dit éénrichtingsverkeer geldt alleen voor het gedeelte van de Westerbaan tussen Parnassia en de Zilverschoon. Hierbij wordt ook de aansluiting van de Zilverschoon op de Westerbaan afgesloten.

 

Tunneltje Nieuwe Duinweg

Om sluipverkeer te voorkomen wordt in de wijk in ieder geval het tunneltje Nieuwe Duinweg, onder de N206 door, afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.

 Aansluiting N206 – Westerbaan

T.p.v. de aansluiting N206 – N441 – Westerbaan wordt een doseerlicht geplaatst. Verkeer vanuit Wassenaar zal daardoor gedoseerd op de rotonde aanrijden. Deze dosering zorgt voor een verbetering in de doorstroming op de rotonde.

 Autoverkeer regionaal

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N206. Verkeer, komend vanuit het zuiden richting Katwijk Noord wordt doorgestuurd naar de volgende afslag. Verkeer vanuit Katwijk Noord of Noordwijk, richting Katwijk Zuid of richting Wassenaar of Leiden wordt direct verwezen naar de N206.