Vergadering bestuur PMK oktober

Algemeen


Het bestuur van het PMK vergadert op woensdag 5 oktober aanstaande. Aan de orde komen een eventuele bredere invulling taken PMK, waarbij zaken betreffende onderwijs – arbeidsmarkt en eventueel het gemeentelijke brede duurzaamheidsbeleid door het PMK behartigd gaan worden, en voor ‘t Heen / Klei Oost het plan camerabeveiliging gekoppeld aan de inzet van een video-toezichtcentrale (VTC), de fysieke beveiliging en de uitrol van camerasystemen. Hebt u een punt voor deze agenda, mail ons.

Het bestuur van het PMK vergadert iedere maand, terwijl er om de maand overleg is met wethouder Knape. Aan de orde komen zaken die de kwaliteit of ontwikkeling van de bedrijventerreinen aangaan en beleidsvoornemens die van invloed kunnen zijn op het ondernemen op de bedrijventerreinen binnen Katwijk.

Ontwikkelingen die spelen op de bestuursvergadering van 5 oktober van het bestuur PMK zijn het initiatief van het PMK om meer jongeren te enthousiasmeren voor technische gerichte opleidingen – op 11 oktober start bij Blom DSW een initiatief voor de module motorvoertuigentechniek waar vijf ondernemingen aan meedoen en waarvoor inmiddels een grote groep leerlingen zich aanmeldde –  de bekabeling van het bedrijventerrein ’t Heen die mogelijkerwijs vertraging oploopt, ontwikkelingen voortkomend uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda en energietransitie, het aanpassen van het vestigingsbeleid ’t Heen en de problematiek rondom parkeren, inclusief ruimte voor openbare laadpalen en snel-laders. Een belangrijk agendapunt is tevens de beveiliging van de bedrijventerreinen en mogelijke initiatieven gericht op afvalstromen; wel of niet in relatie tot de milieustraat.

Aanmelden

Omdat de agenda nog definitief vastgesteld moet worden, is er ruimte voor suggesties of punten die u van belang vindt. Ideeën/suggesties: meldt deze aan info@parkmanagementkatwijk.nl. Deze punten gaan dan of deze of de eerstvolgende vergadering mee.