Vergadering bestuur PMK in november

Algemeen


De gemeente gaf medio november een terugkoppeling op de aanvraag over het plaatsen van masten ter ondersteuning van de inzet camerabeveiliging op onze bedrijventerreinen. Een procedure die inmiddels jaren loopt. In de gemeentelijke brief staat dat ingestemd wordt met plaatsing, maar er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Besloten werd op de bestuursvergadering van november deze aanvraag omgevingsvergunning te laten verzorgen door architect Chris Warmenhoven. Arjen Kwakernaat van Pro Rec kreeg inmiddels de opdracht de plaatsing nu voor te bereiden. Doel: vanaf het eerste kwartaal in het nieuwe jaar functioneert de camerabeveiliging.

Het bestuur van het PMK is blij dat er groen licht lijkt te komen op de aanvraag plaatsen camerabewaking, maar blijft kritisch op het proces dat met de gemeente is gelopen. Procesmatig terugkijken zal op een later tijdstip plaatsvinden, maar de inzet van het bestuur nu is om zo pragmatisch mogelijk te handelen gericht op rendement: het daadwerkelijk plaatsen van camera’s en het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van de masten op de bedrijventerreinen.

Wel soepel loopt het overleg met de gemeente over de aanpak project duurzaamheid. De gemeente en het bestuur PMK zien de aanpak als een gemeenschappelijk project en willen samenwerken om deze aanpak zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Een onderdeel van deze samenwerking is de aanvraag van een betekenisvol onderzoeksproject voor invoering alternatieve energievormen op onze terreinen. Deze aanvraag is gekoppeld aan een provinciale subsidie, die gemeente en PMK begin december doen. De aanvraag wordt extra ondersteund door een aantal op het bedrijventerrein ’t Heen gevestigde ondernemers. De uitkomst van het onderzoek komt uiteindelijk beschikbaar voor alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers. Tenslotte verkennen de gemeente en het bestuur PMK  de onderlinge rolverdeling en de mogelijkheid om een duurzaamheidsloket in te richten in het kantoor van het PMK of mogelijk aan te sluiten bij een bestaand initiatief in de bollenstreek. De gemeente is positief over het plan  van PMK en onderzoekt welke capaciteit en middelen er beschikbaar zijn ter ondersteuning, terwijl de Rabobank aangaf (zie elders in deze nieuwsbrief) initiatieven te ondersteunen en desgewenst projecten van en voor ondernemers bij te staan met kennis en middelen.

Het bestuur blijft bij het uitgangspunt lokaal het wiel niet uit te willen vinden, en samen te gaan werken met meerdere partijen waartoe zeker ook Economie071 en een groep gemeenten in de noordelijke Bollenstreek. Tenslotte verkent het PMK momenteel de inzet van extra menskracht om het project duurzaamheid te ondersteunen.

Nieuwjaarsreceptie

Alhoewel de beslissing over een collectieve aansluiting van een glasvezelnetwerk in Klei Oost-zuid nog niet rond is, lijkt er wel schot in te komen. Op 6 december overlegt Allinq, de verantwoordelijke partij voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, met een groep direct betrokken ondernemers uit Klei Oost-zuid en het PMK over uitvoering. Dit overleg vindt plaats, op initiatief van het parkmanagement, op het kantoor van het PMK in ’t Heen.

Tenslotte besloot het bestuur om op 11 januari 2024 de nieuwjaarsreceptie te houden in de gezellige ruimte op de begane grond van Uitgeverij Verhagen. De directie van de uitgeverij heeft een fraaie ruimte ingericht als skihut. Deze ruimte gebruikt het PMK voor de ontvangst van de leden op 11 januari 2024. De nieuwjaarsreceptie start om 17 uur. Alle ondernemers, directieleden en (staf)functionarissen van de bedrijven in ’t Heen en Klei Oost zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor de betrokken ambtenaren en gemeentelijke bestuurders, waar het PMK relaties mee onderhoudt.