Vergadering bestuur PMK december

Algemeen


In de laatste vergadering in 2023 besloot het bestuur van het parkmanagement Katwijk (PMK) een nieuwjaarsborrel te houden voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost. Deze borrel vindt plaats op 11 januari 2024 in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte bij Uitgeverij Verhagen, waar ook het PMK kantoor houdt. Bij de borrel in de ‘skihut’ van de uitgeverij zijn ondernemers en leden van hun management van harte welkom. De borrel start om 17 uur. De skihut is open tot 19 uur. De vergadering in december stond deels in het teken van de uitvoering van het projectplan Duurzaamheid, de betrokkenheid daarbij van Nico Dijkdrent die, samen met parkmanager Aad van Duijn, trekker wordt van het project en vooral betrokken is bij de invulling van de loketfunctie.

Nico is gespecialiseerd in de (verplichte) implementatie van de duurzaamheidsregels en -trajecten, thuis in deze specifieke materie en studeerde af in verandermanagement. Jarenlang was hij werkzaam bij een gerenommeerd ingenieursbureau. Vanaf januari start het project Duurzaamheid bij het parkmanagement. De focus ligt vooral op het effect voor de Katwijkse ondernemers en welke aspecten (collectief) opgepakt kunnen worden. Daarbij wordt op uitvoeringsniveau samengewerkt met Economie071 en allerhande bestaande initiatieven. Het PMK werkt daarbij eveneens samen met de gemeente Katwijk, Rabobank Leiden e.o., Universiteiten Leiden en Delft en de Hogeschool Leiden.

Overleg

De laatste vergadering van 2023 was het moment om, om te kijken naar de overlegvormen het afgelopen jaar. Voor 2024 werd het regulaire overleg met wethouder Knape vastgesteld, waarbij er opnieuw zes keer een bedrijfsbezoek plaatsvindt. Een prima manier – zo bleek uit de bedrijfsbezoeken het afgelopen jaar bij onder andere VDB Divers, Lakeman Liften en SAG – om een kijkje te hebben bij ondernemers op ’t Heen en Klei Oost en vooral regionale problematiek bespreekbaar te krijgen.

Wijzigingen

De vergadering besloot nu niet het gesprek met de gemeente aan te gaan over de procesgang plaatsen van de masten voor de camerabewaking. Gekozen is voor een pragmatische aanpak gericht op een zo snel mogelijk rendement. Na twee jaar touwtrekken met de lokale overheid besloot de vergadering Pro Rec formeel de opdracht te geven om te starten met de inzet camerabeveiliging. Aan architect Chris Warmenhoven is gevraagd de onverwacht verplicht gestelde aanvraag voor de omgevingsvergunning te doen. Pas als het systeem functioneert, maken we het proces bespreekbaar bij de gemeente, zo besloot de vergadering. Ook tot de aanvraag bij KPN voor het noodzakelijke abonnement werd besloten.

Verder is afgesproken begin januari een sessie met de gemeente op ambtelijk niveau te hebben, waar het bestuur PMK bijgepraat wordt over de impact voor Katwijkse ondernemers van de nieuwe wet omgevingsvergunning. Ook komt begin januari parkeren aanbod en de aangekondigde wijzigingen in de geluidzonering. Tenslotte loopt het reguliere overleg met de gemeente over de ontwikkeling (nieuwe) bedrijventerreinen en kwaliteitsverbetering van de huidige bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost ook in 2024 door.

foto bestuur in de skihut waar de borrel voor ondernemers gehouden wordt

foto Nico Dijkdrent

foto Overleg invoeren project Duurzaamheid