Verander grijs in groen

Algemeen


‘Vergroenen van bedrijventerreinen betekent winst voor ondernemers, medewerkers en vooral de natuur’. Namens het Parkmanagement spraken Nico Dijkdrenth en Aad van Duijn woensdag 13 maart met Hugo Kranenburg van stichting Greendustry. De afspraak kwam voort uit eerdere afspraken met de gemeente Katwijk om een aantal verschillende stappen te zetten rondom het project Duurzaamheid en de verkenning om te komen tot een groener en aantrekkelijker bedrijventerrein. Bij het overleg waren studenten aanwezig van de werkgroep die zich onder andere bezighouden met tegengaan wateroverlast en het vergroenen op onze terreinen.

Vanuit de gedachte dat het in beeld brengen van mogelijkheden en het geven van een onderbouwd verhaal met verwijzingen naar verdere vormen van advies of uitvoering daadwerkelijk helpt, ondersteunt het PMK het initiatief om een fotomontage te maken van een bedrijfspand dat volledig benut wordt met diverse vormen van vergroenen. Zowel Oomen Verhuizers als Freigthways Supply Chain Solution doen mee met het deze week gestarte project. Binnenkort zijn de fotomontages gekoppeld aan hun panden en de onderbouwde beschrijvingen beschikbaar. Het aanreiken van voorbeelden en impressies maakt een aanpak concreet en beeldend.

Daarnaast ontvingen de studenten uit één van de werkgroepen onderbouwde informatie en antwoorden op hun vragen over de aanpak van vergroenen, inclusief de voordelen die dat oplevert voor de bedrijven, de medewerkers in de bedrijven en uiteindelijk voor de biodiversiteit.

Aanpak

Hugo Krannenburg schetste op het kantoor van het PMK de opzet, werkwijze en doelstelling van de stichting waarbinnen hij actief is: “Stichting Greendustry zorgt ervoor dat bedrijven vergroenen en daardoor minder CO2 uitstoten. Het is ons doel om de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in Nederland zoveel mogelijk te veranderen van grijs in groen. We maken daarbij ondernemingen bewust van de vele voordelen van vergroenen en helpen met subsidie, advies en ontwerp. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten en ondernemingsverenigingen zoals het PMK bij het vergroenen van complete bedrijventerreinen”.

Hugo: “Grijs veranderen in groen was nog nooit zo eenvoudig. De bedrijven dragen bij aan een lagere CO-2 uitstoot en een betere biodiversiteit én een natuurlijke verwerking van (regen)water. Groen is bovendien verkoelend. En de ondernemer zorgt meteen beter voor zijn medewerkers. Want een groene werkomgeving is gezonder, prettiger en verhoogt de productiviteit.”

Rendement

De voordelen van groene bedrijventerreinen op een rijtje:

  • prettiger om in te werken/verblijven;
  • gezonder om in te werken/verblijven;
  • bijdragen aan CO2-reductie;
  • beter omgaan met regen- en afvoerwater;
  • grotere biodiversiteit;
  • vermeerderen de waarde van bedrijfsgebouwen.

foto rechts: Hugo Kranenburg van stichting Gereendustry