Veiligheidsscan november

Algemeen


De jaarlijkse veiligheidsscan van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost is half november verricht. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie-eenheid Den Haag, brandweer, beveiliger en het parkmanagement zijn betrokken bij deze scan. Behalve het in kaart brengen van risicogebieden keken de vertegenwoordigers ook na mogelijke vormen van overlast en gaven ze een indruk van de kwaliteit van het terrein.

Om het keurmerk veilig ondernemen ook voor de komende jaren te verkrijgen, vinden regelmatig vormen van overleg plaats en wordt ieder half jaar een veiligheidsscan gehouden. Bij deze scan wordt gekeken naar risicogebieden, suggesties voor verbeteringen gedaan en aangegeven waar vormen van handhaving (extra) gewenst is.

Opvallend is dat op meerdere plekken op de terreinen parkeeroverlast is of voertuigen (of aanhangers) al erg lang op dezelfde plek geparkeerd staan. Ook het storten van vuilnis vindt regelmatig plaats. De gemeente ruimt bij veel overlast dit op, maar ziet liever maatregelen die deze vorm overlast terugdringt. De vraag naar een regelmatige vorm van handhaven door de gemeente leidt tot een actiepunt, dat het bestuur parkmanagement begin december bespreekt met de portefeuillehouder in het college (burgemeester Visser).

Plekken waar ‘hangjongeren’ zich soms ophouden – het aantal nam toe i.v.m. sluiting horeca door coronamaatregelen – zijn ook in kaart gebracht. Met deze wetenschap kan de beveiliger daar rekening mee houden tijdens hun controle rondes en preventief handelen.

Het opgestelde rapport wordt begin december besproken en is daarna in te zien middels de site van het parkmanagement