Veiligheidsscan bedrijventerreinen

Algemeen

De halfjaarlijkse veiligheidsscan van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost is in november verricht. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie-eenheid Den Haag, brandweer, beveiliger en het parkmanagement zijn betrokken bij deze scan. Behalve het in kaart brengen van risicogebieden keken de vertegenwoordigers naar mogelijke vormen van overlast en gaven ze een indruk van de kwaliteit van het terrein. De bevindingen en aanbevelingen zijn ondermeer in het veiligheidsoverleg besproken.

Om het keurmerk veilig ondernemen ook voor de komende jaren te verkrijgen, vinden regelmatig vormen van overleg plaats en wordt ieder half jaar een veiligheidsscan gehouden. Bij deze scan wordt gekeken naar risicogebieden, worden suggesties voor verbeteringen gedaan en aangegeven waar vormen van handhaving (extra) gewenst is.

Opvallend is dat op meerdere plekken op de terreinen parkeeroverlast is of voertuigen (of aanhangers) al langer op dezelfde plek geparkeerd staan. Ook het storten van vuilnis vindt regelmatig plaats. De gemeente ruimt dit bij veel overlast op, maar ziet liever maatregelen die deze vorm van overlast terugdringen. Het beleid daarbij is dat de gemeente zorgt voor het openbare terrein en de ondernemer zelf aan zet is op eigen terrein.

De vraag naar een regelmatige vorm van handhaven door de gemeente leidt tot een actiepunt, dat het bestuur parkmanagement inmiddels besprak met de portefeuillehouder in het college (burgemeester Visser). Deze informatie staat elders in de nieuwsbrief.

Plekken waar ‘hangjongeren’ zich soms ophouden – het aantal nam toe i.v.m. sluiting horeca door coronamaatregelen – zijn eveneens in kaart gebracht. Hier houdt de beveiliger rekening mee tijdens de controlerondes en het extra preventief handelen. Het opgestelde rapport wordt december besproken en is daarna in te zien op de site van het parkmanagement.