Vaardigheden centraal bij werk maken van werk

Algemeen


De toenemende tekorten aan personeel in de regio Katwijk. Dat was vóór corona een belangrijk aandachtspunt en we gaan ervan uit dat als de economie weer aantrekt, dit opnieuw onze aandacht vraagt. We starten daarom, samen met Economie071, de pilot ‘Talent op Maat’. In deze pilot staat het koppelen van vraag en aanbod op basis van vaardigheden centraal. De pilot is gericht op het invullen van moeilijk vervulbare vacatures in onder meer de sector techniek. Voor een optimaal resultaat is samenwerking van ondernemers, gemeenten en onderwijs van groot belang.

De aanpak van deze pilot bestaat uit het koppelen van de vaardigheden van mensen aan de banen die worden aangeboden. Alleen diploma’s zijn niet leidend, maar het leervermogen en de vaardigheden van mensen staan centraal. Door te kijken naar wat mensen kunnen, komt er een veel grotere groep in beeld die mogelijk geschikt is voor de banen die er zijn. Het gaat daarbij om een brede groep mensen: werkzoekenden (minder dan 1 jaar werkloos), werkenden, mensen die van baan of sector moeten of willen veranderen en mensen die meer willen gaan werken.

 Vraag uit de markt centraal

Bij de pilot is de vraag uit de markt leidend. We gaan uit van de banen die aangeboden worden door werkgevers en vervulbaar zijn. Vandaar dat we met geïnteresseerde technische bedrijven in gesprek willen om samenwerkingsmogelijkheden verder in kaart te brengen. U wordt dan ook uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken bij het Parkmanagement Katwijk (Aad van Duijn, info@parkmanagementkatwijk.nl, of projectleider Joost Bruggeman (jbruggeman@mborijnland.nl) van Economie 071). Om vooraf de vraag globaal in kaart te brengen is er een korte enquête gemaakt: https://bit.ly/enquete_TalentopMaat. Deze dient als vertrekpunt voor een vervolggesprek.

 Planning

De komende maanden willen we de vraag inventariseren. Dat geldt ook voor de vaardigheden die kandidaten in huis moeten hebben om de koppeling te kunnen maken naar de banen. Per werkgever maken we afspraken hoe we gaan samenwerken. In september worden potentiële kandidaten geworven en hun vaardigheden in kaart gebracht. Vervolgens wordt de match gemaakt en gekoppeld aan de aanvullende opleiding, opleidingsmodule of training on the job. We hopen op veel belangstelling vanuit het Katwijkse bedrijfsleven!

Meer info op www.economie071.nl