Uniek voorbeeld samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Algemeen


“De lokale samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en gemeente om jongeren een perspectief te geven op een goede vakopleiding en straks een plaats binnen het beroepsleven is uniek en succesvol. Een mooi voorbeeld is dit initiatief op het Emmaplein waar jongeren werkervaring opdoen en een vorm van stage krijgen. Daarmee toont het lokale bedrijfsleven de verantwoordelijkheid in het opleiden en durft Vakcollege Rijnmond nieuwe initiatieven aan buiten het schoolgebouw om,” zei wethouder Jacco Knape donderdagmiddag bij de opening van ’t Klaslokaal.

“Jongeren leren niet alleen op school, maar vooral door het lesgeven op school te combineren met praktijksituaties uit het ‘echte’ leven. Met de opening van ‘t Klaslokaal op het Emmaplein start  Vakcollege Rijnmond een nieuw concept waardoor onze leerlingen werkervaringen opdoen en allerlei vormen van stageopdrachten een rol krijgen. We creëren aldaar ook samenwerkingsvormen met mbo-stagiairs en leerlingen uit andere leerwegen, zoals de havo en mavo. Zo doen jongeren onder begeleiding leerervaringen op vanuit een concept zoals het ook in de werkelijkheid aan de orde is,” aldus directeur Erik Hazenoot bij de opening van de vesting op het Emmaplein.

“’t Klaslokaal is een winkel waar spullen die leerlingen maken verkocht worden, lokale producten verkrijgbaar zijn en allerlei vormen van diensten – zoals het kopen van kaartjes voor rondvaarten of toeristeninformatie – verstrekt worden. Leuk is ook de horecafunctie, zodat het publiek op een centrale plek in het dorp kan genieten van een kopje koffie met ‘iets’ erbij. Een initiatief gedraaid door onze leerlingen onder begeleiding van docenten, dat alleen mogelijk is door de support van het lokale bedrijfsleven.”

Verrijking

De opening verrichtte wethouder Knape samen met Mikel de Jong en Henk Oostingh, die het bedrijfsleven vertegenwoordigden. Het drietal hakte uit een groot ijsblok de sleutel, waarmee ze gezamenlijk ’t Klaslokaal officieel openden.

Henk Oostingh gaf aan dat het bedrijfsleven dit soort initiatieven steunt, “want,” aldus de voorzitter van het Parkmanagement Katwijk (bedrijfsleven ’t Heen en Klei Oost), “opleiden doe je samen.” Hij gaf aan dit initiatief een verrijking te vinden voor het leertraject van jongeren. “Straks gaan ook weer de bedrijven op de bedrijventerreinen open voor allerlei vormen van stage. Zo helpen we onze medewerkers van straks aan een passend opleidingstraject.” ’t Klaslokaal is open van woensdag tot en met zaterdag.