Uitnodiging informele bijeenkomst ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030

Nieuwsbrief Januari 2020 Algemeen


Alle op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemers zijn welkom op de informele bijeenkomst over de behoefte en de ontwikkeling van bedrijventerreinen in onze regio. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 januari vanaf 16 uur in het Heerenhuys aan de Overrijn 8. Eerder was het bestuur van het Parkmanagement Katwijk betrokken bij een voorbespreking, waar meningen van het bestuur gepeild werden en het Parkmanagement suggesties deed. Een belangrijk onderwerp waar de betrokkenheid van ondernemers uit onze regio van groot belang is. Hieronder treft u de uitnodiging van wethouder Knape.

Aan de ondernemers in de gemeente Katwijk

Geachte ondernemer,

Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep[1] een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein.

Over de concept-strategie willen wij graag met u van gedachten wisselen. Daarvoor organiseren we een informele bijeenkomst op donderdag 16 januari van 16.00 tot circa 17.30 in het Heerenhuys aan de Overrijn 8 te Katwijk. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

 

Programma

Wethouder Jacco Knape zal u welkom heten tijdens deze bijeenkomst. Verder presenteren wij de hoofdlijnen van de concept-strategie. Ook gaan we graag informeel met u in gesprek over de strategie. Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie op onze koers.

 

Stukken bekijken

Wilt u de concept- bedrijventerreinenstrategie alvast inzien? Bezoekt u dan de website van Economie071 op www.economie071.nl/bedrijventerreinen

 

Vervolg

Na de informele bijeenkomst volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.

 

Aanmelden

Wilt u ons laten weten of u naar de bijeenkomst komt? U kunt zich tot uiterlijk maandag 13 januari aanmelden bij Maikel Bode/Sandra Jansen via ondernemersinfo@katwijk.nl.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Maikel Bode of Sandra Jansen via ondernemersinfo@katwijk.nl

Wij kijken uit naar uw komst op 16 januari om 16:00 uur in het Heerenhuys, Overrijn 8 te Katwijk

Met vriendelijke groet,
Namens college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Jacco Knape

[1]Portefeuillehouders van de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio, te weten Koepel Leidse regio, Stichting Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging BioScience Park, Katwijkse Ondernemers Vereniging en VNO-NCW Rijnland.