Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Parkmanagement Katwijk

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk nodigt de ondernemers gevestigd op ’t Heen en of Klei Oost van harte uit aanwezig te zijn op de ALV. Deze ALV wordt gehouden op woensdag 6 april aanstaande in het gemeentehuis Katwijk en start om 18.00 uur. De zaal is open vanaf 17.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 19.30 uur.

De ALV van het Parkmanagement Katwijk straat in het teken van een aantal belangrijke vragen:

 • Bedrijventerreinen straks van het gas?
 • Het effect van het parkeerbeleid voor u en uw gasten?
 • Camerabewaking als aanvulling op de collectieve beveiliging. Stemt u in?
 • Energietransitie. Betaalbaar? Bent u voorbereid?
 • Zuidoosthoek ’t Heen op de schop?
 • Op naar nieuwe afspraken vestigingsbeleid!

Vragen die behoren bij belangrijke onderwerpen voor ondernemers die momenteel spelen bij het bestuur van het parkmanagement en daardoor een belangrijk deel uitmaken van de ALV. Daarnaast is er kort afscheid van de ondernemers die sinds de oprichting deel uitmaakten van het bestuur – Leo v.d. Krogt en Peter Jongejan – en inmiddels hun plek overdroegen aan andere op de bedrijventerreinen ‘t Heen en/of Klei Oost gevestigde ondernemers. Het gaat om drie nieuwe bestuursleden, omdat het bestuur uitgebreid is met een extra lid. De nieuwe bestuursleden zijn Dick van der Plas, Jan van den Anker en Rob Grimbergen. Daarnaast maakten al deel van het bestuur uit Henk Oostingh en Tom Lammers. De bijeenkomst is wederom in het gemeentehuis Katwijk aan de Zeeweg (entree aan de Julianalaan).

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Visie, werkwijze en jaarplan 2022.
 3. Financiën (financieel verslag 2021 en begroting 2022).
 4. Kwaliteitsbeleid bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost
  1. Gemeentelijke ‘Challenge’/revitaliseren zuidoosthoek;
  2. Vestigingsbeleid en RO;
  3. Bestuurssamenstelling
  4. Parkeerbeleid;
  5. Reconstructie wegen en groenbeleid.
 5. Inzet camerabeveiliging als aanvulling op collectieve beveiliging.
 6. Rondvraag en wat ter tafel komt.

Onderdelen uit de agenda die behandeld worden door de portefeuillehouders uit het bestuur van het Parkmanagement Katwijk:

Henk Oostingh over: Missie, Visie & Werkplan en overlegvormen
Dick van der Plas over: Aanpak zuidoosthoek ‘t Heen – Challenge – RO en vestigingsbeleid
Jan van den Anker over: Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022
Ton Lammers over: Parkeerbeleid, aanpak reconstructie wegen en groenvoorziening
Rob Grimbergen over: Camerabeveiliging als aanvulling op collectieve beveiliging en energietransitie

Extra: Toelichting wethouder J. Knape op duurzaamheidsbeleid bedrijventerreinen gemeente Katwijk.