Uitgifte grond bedrijventerrein Klei Oost

Nieuwsbrief December 2019 Algemeen


Op verzoek van het gemeentebestuur verwoordde het bestuur van het Parkmanagement Katwijk de mening over de uitgifte van grond op het bedrijventerrein Klei Oost Zuid. Aandachtspunten daarbij zijn het uitgeven van grond aan meer kennisintensieve bedrijfsvormen. Daarnaast dient Klei Oost Zuid beschikbaar te zijn voor uitbreiding of hervestiging van bedrijven van de bestaande industrieterreinen in Katwijk. Bij de uitgifte van grond denkt het Parkmanagement aan kavels van tenminste 2000 m2 voor ondernemingen met een bepaalde allure/uitstraling.

 

Bedrijventerrein Klei Oost Zuid, grenzend aan het bedrijventerrein Klei Oost, ligt in het voormalige Rijnsburgse tuinbouwgebied Kloosterschuur, naast het moderne en technisch innovatieve sierteeltcomplex Trappenberg-Kloosterschuur. Op het bedrijventerrein Klei Oost Zuid komt in fasen 8 hectare beschikbaar voor nieuwe bedrijfskavels.

Klei Oost Zuid ligt op enkele minuten afstand rijden van de A44, 8 kilometer van het Bio Science Park (Leiden), direct naast het technologisch ontwikkelgebied Spacecentrum, is goed bereikbaar en ligt op 33 km afstand van Schiphol met tevens een goede bereikbaarheid richting Rotterdam, Den Haag en de regio Amsterdam.

De in 2022 gerealiseerde RijnlandRoute (een snelle verbinding ook naar de A4) maakt het terrein nog beter bereikbaar. De verbinding naar Leiden (met een NS-station) met het openbaar vervoer is eveneens goed.

 

 

Informatie over de kavels

De gemeente Katwijk heeft als criteria voor de uitgifte van grond:

Kavelafname minimaal 1.000 m2 (met een bouwplicht van maximaal 70% per kavel en maximale bouwhoogte van 12 meter);

Parkeren op eigen terrein;

Begeleiding van koop- en vergunningsproces;

Parkmanagement-mogelijkheid vanuit Ondernemersfonds.

 

Bedrijven Klei Oost Zuid 

Bedrijventerrein Klei Oost Zuid is geschikt voor:

(Industrieel) ambachtelijke bedrijven;

Uitbreidingsbehoefte van bedrijven uit Katwijk.

 

Aanvullende opmerking Parkmanagement

Vanuit het parkmanagement zijn de volgende aanvullingen voorgelegd aan de gemeente:

Het bedrijventerrein Klei Oost Zuid leent zich met name voor het nieuw vestigen van ondernemingen met een hoogwaardige technologie en voor wat betreft het kennisniveau een vorm van werk (nieuwe technologieën) in het hogere kennissegment, daarnaast dient Klei Oost Zuid beschikbaar te zijn voor uitbreiding of hervestiging van bedrijven van de bestaande industrieterreinen. Bij de uitgiften van grond en of bouwvergunningen zal dit aspect sterk moeten wegen.

 

Het type bedrijf dat zich hier kan vestigen moet een bepaalde ‘allure’ uitstralen; zowel qua ondernemersactiviteit als uitstraling van het gebouw. Vandaar dat bij de uitgifte van grond gedacht wordt aan kavels van tenminste 2000 m2.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein gericht op de toekomst geldt dat er bepaald moet zijn dat de uitgegeven kavels of de daarop gerealiseerde gebouwen niet gesplitst mogen worden in kleinere eenheden. De ondergrens blijft daarmee op die 2000 m2, welke derhalve zoveel als mogelijk gericht zijn en of gebruikt worden voor de inrichting van een kennis-gerelateerde bedrijfsactiviteit.

Dit uitgangspunt zegt ook iets over het type bedrijf dat geen uitgiften van grond dient te krijgen op het bedrijventerrein Klei Oost Zuid, namelijk bedrijven met vooral een opstal en opslagfunctie (ZZP-ers met bijvoorbeeld een schilders-activiteit, caravanopslag, etc.).

 

Samenhang

De samenhang en de voor het terrein gedachte visie moet zichtbaar zijn in de daadwerkelijke ruim opgezette ontwikkeling en daarmee ook bepaald worden door de uitgifte van de kavels op het terrein en de genoemde criteria.

Wenselijk daarbij is dat het gehele gebied (gefaseerd) uitgegeven wordt in een tijdsfase van circa 5 jaar. Daarbij geldt de bepaling dat een jaar na het verkrijgen van een kavel de bouw- en ontwikkelfase gestart moet zijn.

Voor dit gebied dient een bouwhoogte van (tenminste) 20 meter leidend zijn en dient de bebouwingsgraad op dit deel van het bedrijventerrein hoog te liggen (‘verdicht’ bouwen).

Daarbij kan kantoorruimte, gerelateerd aan technologie of technische aspecten/processen, onderdeel uitmaken van het gebied en daarmee de gronduitgifte.

Vooral hierbij geldt dat het bouwen in meerdere lagen met verschillende functies (functie-indeling per gebouw) een uitgangspunt is.

Het parkeren, laden en lossen op eigen terrein, als integraal onderdeel van het gebouw en planvorming, gebaseerd op in overleg met u nieuw vast te stellen normen is tevens een uitgangspunt.

Aansluiting op het net van openbaar vervoer is noodzakelijk en dient door de gemeente in onderhandeling met de openbaar vervoersbedrijven gerealiseerd te worden.

Een hoogwaardige digitale infrastructuur is van levensbelang voor bedrijven, ook hier zal de nodige aandacht voor moeten zijn als gecoördineerde basisvoorziening bij de ontwikkeling van dit industrieterrein.