Uitgifte grond bedrijventerrein Klei Oost

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk (PM) heeft in het overleg van juni met wethouder Knape de visie op en het uitgeven van grond op het bedrijventerrein Klei Oost-Zuid besproken. Het PM is van mening dat versnipperde uitgifte ongewenst is en dat er condities gekoppeld moeten zijn aan de uitgifte van grond, bepaalde schaalgrootte en afspraken over parkeren. Afgesproken is dat het PM een toelichting geeft aan de verantwoorde ambtenaren om na de zomer te komen tot een gezamenlijk advies.

Op het bedrijventerrein Klei Oost-Zuid komt in fasen acht hectare, waarvan ongeveer de helft geschikt is voor uitgifte, beschikbaar voor nieuwe bedrijfskavels. Klei Oost-Zuid ligt op enkele minuten afstand rijden van de A44, acht kilometer van het Bio Science Park (Leiden), direct naast het technologisch ontwikkelgebied Spacecentrum, is goed bereikbaar en ligt op 33 km afstand van Schiphol met tevens een goede bereikbaarheid richting Rotterdam, Den Haag en de regio Amsterdam. De in 2022 gerealiseerde RijnlandRoute (een snelle verbinding ook naar de A4) maakt het terrein nog beter bereikbaar. De bereikbaarheid naar Leiden (met een NS-station) met het openbaar vervoer is eveneens goed. 

Technologie

Het PM is van mening dat het bedrijventerrein Klei Oost-Zuid zich met name leent voor het nieuw vestigen van ondernemingen met een hoogwaardige technologie en vormen van werk in het hogere kennissegment. Daarnaast dient Klei Oost-Zuid beschikbaar te zijn voor uitbreiding of hervestiging van bedrijven van de bestaande industrieterreinen. Bij de uitgiften van grond en/of bouwvergunningen zal dit aspect sterk moeten wegen.

klei oost

Het type bedrijf dat zich hier kan vestigen moet een bepaalde ‘allure’ uitstralen; zowel qua ondernemersactiviteit als uitstraling van het gebouw. Vandaar dat bij de uitgifte van grond gedacht wordt aan kavels van tenminste 2000 m2, vindt het PM. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein geldt dat er bepaald moet zijn dat de uitgegeven kavels of de daarop gerealiseerde gebouwen niet gesplitst mogen worden in kleinere eenheden. De ondergrens blijft daarmee op die 2000 m2, welke zoveel als mogelijk gericht moet zijn en/of gebruikt moet worden voor de inrichting van een kennisgerelateerde bedrijfsactiviteit.

Dit uitgangspunt zegt ook iets over het type bedrijf dat geen uitgiften van grond dient te krijgen op het bedrijventerrein Klei Oost Zuid, namelijk bedrijven met vooral een opstal- en opslagfunctie (ZZP-ers met bijvoorbeeld een schilders-activiteit, caravanopslag, etc.).

Samenhang

De samenhang en de voor het terrein gedachte visie moet zichtbaar zijn in de daadwerkelijke ruim opgezette ontwikkeling en daarmee ook bepaald worden door de uitgifte van de kavels op het terrein en de genoemde criteria.

Wenselijk daarbij is dat het gehele gebied (gefaseerd) uitgegeven wordt in een tijdsfase van circa 5 jaar. Daarbij geldt de bepaling dat een jaar na het verkrijgen van een kavel de bouw- en ontwikkelfase gestart moet zijn. Voor dit gebied dient een bouwhoogte van (tenminste) 20 meter leidend zijn en dient de bebouwingsgraad op dit deel van het bedrijventerrein hoog te liggen (‘verdicht’ bouwen). Daarbij kan kantoorruimte, gerelateerd aan technologie of technische aspecten/processen, onderdeel uitmaken van het gebied en daarmee de gronduitgifte. Vooral hierbij geldt dat het bouwen in meerdere lagen met verschillende functies (functie-indeling per gebouw) een uitgangspunt is.

Het parkeren, laden en lossen op eigen terrein, als integraal onderdeel van het gebouw en planvorming, gebaseerd op in overleg met nu nieuw vast te stellen normen is tevens een uitgangspunt.

Aansluiting op het net van openbaarvervoer is noodzakelijk en dient door de gemeente in onderhandeling met de openbaarvervoersbedrijven gerealiseerd te worden. Tevens wordt voorgesteld door het PM om het gebied (v.w.b. bestemming bedrijventerrein en uitgifte grond) in die regio in samenhang te bekijken.

 Infrastructuur

Een hoogwaardige digitale infrastructuur is van levensbelang voor bedrijven, ook hier zal de nodige aandacht voor moeten zijn als gecoördineerde basisvoorziening bij de ontwikkeling van dit industrieterrein.