Uitdagingen en kansen voor bedrijventerreinen in de energietransitie bijeenkomst op 31 mei

Algemeen

Economie071, met en inbreng van het Parkmanagement Katwijk, en Ondernemend Leiden presenteren op woensdagavond 31 mei de bevindingen van een uitgebreide interviewronde over de rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Experts uit diverse vakgebieden zullen de uitdagingen van elke betrokken partij bespreken. Doel is het begrijpen van de hobbels en belemmeringen die worden ervaren en samen verkennen hoe deze weg te nemen zijn.

Het rapport ‘De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie’, samengesteld door Marnix Zwart biedt inzicht in de complexe wereld van gemeenten, ondernemers en marktpartijen die betrokken zijn bij de energietransitie. Door middel van interviews in de regio Leiden zijn de uitdagingen en ervaringen van deze belangrijke spelers in kaart gebracht. Tijdens de bijeenkomst op 31 mei krijgen de deelnemers de kans om op de hoogte te worden gebracht van de huidige stand van zaken in de regio. Het programma omvat informatieve presentaties, een panelgesprek en thematafels waar kleine groepen gezamenlijk aan oplossingen werken.

De avond begint met openingswoorden van Jacco Knape, wethouder van de gemeente Katwijk, en Nico Tates, voorzitter van Ondernemend Leiden, gevolgd door een inleiding van Cees Jan Pen, lector de Ondernemende regio aan de Fontys Hogeschool. Marnix Zwart zal vervolgens de resultaten van de interviews presenteren, waarna een panelgesprek plaatsvindt met vooraanstaande experts uit diverse disciplines. Na het panelgesprek worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan thematafels, waar ze dieper kunnen ingaan op specifieke onderwerpen en gezamenlijk nieuwe inzichten en oplossingen kunnen verkennen. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en afronding.

Tijdens de netwerkborrel is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezige experts en andere deelnemers, waardoor waardevolle contacten en samenwerkingen kunnen ontstaan. Mis deze kans niet om betrokken te raken bij de energietransitie en de toekomst van bedrijventerreinen in de regio Leiden. Informatie en aanmelden via https://www.economie071.nl/economie-071/expert-sessie/.