Trekkingsgelden OFK

Algemeen


De bijeenkomst maandag 4 oktober jl. in het gemeentehuis  van  Stichting Ondernemersfonds Katwijk (OFK) was deels informatief en tevens bedoeld om de van relatie OFK met de gemeente Katwijk voor de komende jaren weer te bestendigen. Daartoe werd een overeenkomst getekend en was er een fotomomentje. Wethouder Jacco Knape (Economie), voorzitter Krijn van der Spijk, secretaris Jan Haasnoot en penningmeester Wim Driebergen tekenden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Ondernemersfonds Katwijk.

Stichting Ondernemersfonds Katwijk verzorgt de financiering van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Katwijk. Met de geldmiddelen die worden geheven van ondernemers, instellingen en sportverenigingen worden deze groepen via het ondernemersfonds financieel geholpen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld activiteiten of promotie. Dit komt ten goede aan de samenwerking, de economie en de inwoners van de gemeente Katwijk.

Evaluatie
Het ondernemersfonds is opgericht in 2011 en heeft de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse nieuwe ondernemers- en sportcollectieven. Uit de evaluatie van het fonds kwam de conclusie dat het ondernemersfonds nog steeds in een duidelijke behoefte voorziet. Dankzij het ondernemersfonds zijn er veel zaken geprofessionaliseerd en tot stand gebracht voor ondernemers en inwoners.

Wethouder Jacco Knape onderschrijft het belang van het ondernemersfonds: “Het ondernemersfonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen verschillende groepen van ondernemers en de gemeente. Het is opvallend dat de ondernemers en de gemeente elkaar steeds beter weten te vinden. Dit is mede een verdienste van het ondernemersfonds.”

Voorzitter Krijn van der Spijk van Stichting Ondernemersfonds Katwijk vult aan: “Daarnaast zien inwoners ook de gezelligheid van verschillende evenementen waaraan ondernemersverenigingen hun bijdrage leveren. Ook bijvoorbeeld de jaarlijkse sportverkiezingen in de gemeente en de aanschaf van diverse AED’s zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een structurele bijdrage vanuit het fonds”. Wethouder Knape vond ook de concrete samenwerking en overlegvormen met de vereniging van de trekkingsgerechtigde gebieden, zoals voor ’t Heen en Klei Oost door het PMK, van grote waarde.

Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is het fonds klaar voor de volgende fase in zijn bestaan. In 2030 staat een nieuwe evaluatie gepland. Vooraf aan de bijeenkomst kreeg het PMK de terugkoppeling dat de verantwoording voor de inzet van de gelden, zoals voor de collectieve beveiliging in het gebied, gedurende de afgelopen jaren door het bestuur OFK en gemeente akkoord was bevonden. Inmiddels is voor het komend jaar een nieuwe aanvraag ingediend door penningmeester Jan van de Anker van het PMK.

PMK

Voorzitter van het OFK en oud-wethouder Krijn van der Spijk gaf aan dat in ‘pot’ van het OFK op jaarbasis ongeveer 4 ton aan euro’s zit. Gelden die vooral gebruikt worden voor collectieve initiatieven van ondernemers in een gebeid en daarmee freeriders-gedrag wordt tegengaan. Andere trekkingsgerechtigden naast het PMK zijn onder andere winkelcentrum Zeezijde (Bizz), de strandexploitanten en ondernemersverenigingen in Katwijk aan den Rijn en Valkenburg.

Tenslotte hield een medewerker van de afdeling Economie een korte toelichting op de economische agenda van de gemeente en gaf aan dat er beperkt budget is voor nieuwe initiatieven om met concrete plannen ook de lokale economie te versterken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met het PMK voor de aanpak zuidoosthoek ’t Heen: Challenge.