Toch betaalbare aansluiting glasvezelnetwerk Klei Oost-zuid

Algemeen


Na meerdere vormen van overleg gaf de aanlegger van het glasvezelnetwerk Allinq Glasvezel dinsdag 26 maart aan dat een betaalbare aanleg van het glasvezelnetwerk ook plaatsvindt op het nieuwontwikkelde bedrijventerrein Klei Oost-zuid. Het parkmanagement spande zich sinds de zomer van 2023 in om voor de ondernemers in dit gebied een betaalbare aanleg te realiseren. In een overleg vanmorgen met Daisy Knuiman van Allinq en de verantwoordelijke voor aanleg en planning, Gert Jan Plakke, zijn concrete afspraken gemaakt.

Aanbieder Allinq start met aanleg bekabeling Klei Oost-zuid. Binnen 4 weken geldt dat voor de eerste groep bedrijven aansluiting gerealiseerd is. Na 8 weken geldt dat in principe ook voor de rest van de bedrijfspanden. Een eerdere kostenraming voor aanleg ging uit van bijna tienduizend euro per bedrijfsaansluiting. Nu is de aansluiting afgesproken op totaal 500 euro per bedrijfspand.

Betaalbaar

Sinds augustus 2023 was er onduidelijkheid over het ontsluiten met een glasvezelkabelnetwerk van het bedrijventerrein Klei Oost-zuid. Daarbij was er sprake van tienduizend euro’s (variërend van zes- tot tienduizend euro per aansluiting) voor de aanleg en aansluiting per pand, terwijl ondernemers elders op Klei Oost en ’t Heen (nagenoeg) gratis aangesloten zijn.

Deze ontwikkeling bracht een groep ondernemers die zich vestigen in Klei Oost-zuid in beweging waarbij zij contact zochten met het Parkmanagement Katwijk om te kijken of samen een (betaalbare) oplossing gevonden kon worden. Voor sommige ondernemers was een digitale aansluiting eveneens van belang om het bedrijfspand te kunnen beveiligen.

Na een vijftal overlegvormen kwam in de laatste week van maart Allinq met het aanbod: binnenkort een start met de werkzaamheden en over 8 weken aansluiting van alle bedrijfspanden en dat tegen een tarief van 500 euro per pand.

Ontsluiting

Een betaalbare digitale ontsluiting van het bedrijventerrein Klei Oost-zuid werd in eerste instantie niet als een onderdeel van de afspraken met de gemeente Katwijk gezien. “Bij de afspraken en de overeenkomsten uit 2019 is dit deel van het bedrijventerrein niet meegenomen,” aldus de regionale verantwoordelijke van KPN afgelopen zomer.

Voor sommige ondernemers speelde de laatste weken tijdsdruk een grote factoor, omdat de openstelling van het pand inmiddels plaatsvond of binnenkort te gebeuren staat. De gemeente Katwijk hielp tussentijds op het verzoek van het PMK mee de benodigde gegevens boven tafel te krijgen, zodat dit najaar het PMK de informatie/gegevens aanreikte aan de verantwoordelijke aanlegger Allinq. Vanaf dat tijdstip was er meermaals overleg/contact zoeken vanuit het PMK nodig om te komen tot de definitieve en passende afspraak.

Gereduceerd aanbod

Na een vijftal overlegvormen, kwam in de laatste week van maart Allinq met het aangegeven aanbod: binnenkort een start met de werkzaamheden en over 8 weken aansluiting van alle bedrijfspanden tegen een tarief van 500 euro per pand. Vooraf aan de daadwerkelijke aanpak moet Allinq een formele aanmelding hebben van de ondernemer per bedrijfspand, met de financiële gegevens van de pandeigenaar om de factuur te kunnen versturen. Ook instemming van de gemeente voor de graafwerkzaamheden zijn nodig. Pas als dat rond is starten de werkzaamheden. Vanuit het PMK wordt het nakomen deze procedure gevolgd, zodat alles rond is en de start van het project een feit wordt.

foto:Daisy Knuiman en de verantwoordelijke voor aanleg en planning, Gert Jan Plakke van Allinq

foto 2: Een aantal vertegenwoordigers van de nieuwe ondernemingen op Klei Oost-zuid