Terugkoppeling digitale ledenbijeenkomst

Algemeen

Door de coronamaatregelen ging de ledenbijeenkomst van het parkmanagement dit jaar fysiek niet door. De op de terreinen Klei Oost en ’t Heen gevestigde ondernemers konden tussen 28 oktober en 11 november de stukken inzien en reageren middels een digitale werkvorm. In de digitale nieuwsbrief was de agenda met bijbehorende stukken toegestuurd en kon men via een code deelnemen. Ruim 60 procent van alle ondernemers opende de digitaal beschikbare informatie.

Het aantal leden dat de nieuwsbrief opende bedroeg 153 van de 264 daartoe genodigden. Dat is een goede score. Door een code in te voeren kwam men bij de bijlages van de agenda, zodat er inzicht was in de activiteiten van het afgelopen jaar, de voorgenomen activiteiten en het financiële overzicht inclusief begroting.

Een aantal ondernemers reageerde of stelden vragen. Omdat de terugkoppeling zo ingericht was, dat de vragensteller met emailadres bekend was bij het secretariaat, kon door het bestuur gereageerd worden.

De vragen gingen: 1 x over de financiën die penningmeester Leo v.d. Krogt per mail beantwoorde.  De andere reacties waren veelal adhesiebetuigingen. Niemand meldde zich voor de kascommissie. Wel ontvingen we 33 reacties die betrekking hadden op de vragen over het KVO.

De ledenbijeenkomst oktober 2021 staat vooralsnog fysiek gepland. Vroegtijdig zal bekend gemaakt worden of en waar deze plaatsvindt.