Talent op maat

Algemeen


Samen met Economie071, start het parkmanagement voor ondernemers in’t Heen en Klei Oost de pilot ‘Talent op Maat’. In deze pilot staat het koppelen van vraag en aanbod op basis van vaardigheden centraal. De pilot is gericht op het invullen van moeilijk vervulbare vacatures in onder meer de sector techniek. Voor een optimaal resultaat is samenwerking van ondernemers, gemeenten en onderwijs van groot belang. Een aantal lokale ondernemers doet mee. Wie volgt?

De aanpak van deze pilot bestaat uit het koppelen van de vaardigheden van mensen aan banen die worden aangeboden. Alleen diploma’s zijn niet leidend, maar het leervermogen en de vaardigheden staan centraal. Door te kijken naar wat men kan, komt er een veel grotere groep in beeld die mogelijk geschikt is voor de banen die er zijn. Het gaat daarbij om een brede groep mensen: werkzoekenden (minder dan 1 jaar werkloos), werkenden, mensen die van baan of sector moeten of willen veranderen en mensen die meer willen gaan werken.

 Vraag uit de markt centraal

Bij de pilot is de vraag uit de markt leidend. We gaan uit van de banen die aangeboden worden door werkgevers en die vervulbaar zijn. Vandaar dat we met geïnteresseerde technische bedrijven in gesprek willen om samenwerkingsmogelijkheden verder in kaart te brengen. Ondernemers worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken (bij Aad van Duijn, info@parkmanagementkatwijk.nl, of projectleider Joost Bruggeman (jbruggeman@mborijnland.nl) van Economie071). Om vooraf de vraag globaal in kaart te brengen is er een korte enquête gemaakt: https://bit.ly/enquete_TalentopMaat. Deze dient als vertrekpunt voor een vervolggesprek.

De komende maand willen we de vraag inventariseren. Dat geldt ook voor de vaardigheden die kandidaten in huis moeten hebben om de koppeling te kunnen maken naar de banen. Per werkgever maken we afspraken hoe we gaan samenwerken. In september worden potentiële kandidaten geworven en hun vaardigheden in kaart gebracht. Vervolgens wordt de match gemaakt en gekoppeld aan de aanvullende opleiding, opleidingsmodule of training on the job. We hopen op veel belangstelling vanuit het Katwijkse bedrijfsleven! Meer info op www.economie071.nl