Succesvolle oriëntatiestage

Algemeen


Het is een belangrijke ervaring zelfstandig een opdracht uit te voeren bij een bedrijf, in een setting zoals medewerkers dat daar ook regelmatig ervaren. Vanuit deze opzet wordt jaarlijks gewerkt aan de oriëntatiestage voor leerlingen uit het voorbereidend beroepsonderwijs van Vakcollege Rijnmond die vooraf aan de keuze staan in welke vakrichting zij zich verder (willen) bekwamen. Ook dit jaar deden tientallen leerlingen van 14 of 15 jaar mee op de mede door het Parkmanagement Katwijk georganiseerde stagedag.

Het bedrijfsleven in ‘t Heen en Klei Oost is al jarenlang actief betrokken bij het opzetten van deze bijzondere vorm van stages. Een aantal gastlessen, algemene oriëntatie, ‘kennismaking’ met de bedrijventerreinen en inzicht geven in het betekenisvolle van ondernemen en het hebben van ondernemingen, zijn onderwerpen die deel uitmaken van het oriëntatietraject vooraf. Ook dit jaar deden tientallen leerlingen en een groot aantal bedrijven mee.

Belangrijke facetten van dit project zijn het kennismaken met het bedrijfsleven, maar vooral zien wat de mogelijkheden en kansen zijn in de verschillende beroepstakken. Het aanbod voor de leerlingen varieert van motorvoertuigentechniek, de toeristische branche, logistiek, installatietechniek en de bouw. Dit jaar deden ook politie en brandweer mee, waar bijna tien leerlingen kennismaakten met de technische facetten bij deze beroepsgroepen.

Realistisch

Niet alleen de kennismaking met de werkzaamheden binnen een bedrijf is van groot belang, maar vooral ook het zelf kiezen van een vakrichting, kennismaken met het bedrijf en daadwerkelijk zorgen dat je op tijd en met de juiste spullen bij de afspraak komt. Best grote stappen als je dit voor het eerst doet. Op school is alles voorbereid en geoefend, maar bij een bedrijf lijkt alles toch een tikje realistischer.

De leerlingen op de foto gingen akkoord met plaatsing