Studenten onderzoeken aanpak duurzaamheid bedrijventerreinen Katwijk

Algemeen


Met het inrichten van mailadressen, digitale mappen (share points) om informatie op te slaan of te delen en het maken van afspraken over het hanteren privacy, startte op 14 februari drie groepen studenten de opdrachten in het kader van het project duurzaamheid bij het Parkmanagement. De opdrachten varieerden qua items in circulariteit, watermanagement, mobiliteit en energie.

Om ondernemers op ’t Heen en Klei Oost, aangevuld eventueel met ondernemers op andere terreinen of winkelgebieden in Katwijk, te faciliteren maakte het bestuur Parkmanagement (PMK) een projectplan Duurzaamheid. Een plan dat gedeeld is met de gemeente Katwijk en waar ook de Provincie positief op reageerde door een projectsubsidie voor onderzoek beschikbaar te stellen.

Om de uitvoering te ondersteunen werken de komende maanden groepjes studenten opdrachten uit, zodat de mening en ambities van ondernemers in Katwijk in kaart gebracht worden, maar ook de ambities daarbij in beeld komen. Daarnaast worden oplossingen verkend en tevens onderzocht welke collectieve vormen haalbaar zijn. Begin juni leveren de studenten hun resultaten op. Het project wordt namens het PMK begeleid door Nico Dijkdrent en Aad van Duijn.