Steun voor versterken arbeidsmarkt Holland Rijnland

Algemeen

Initiatief Talent op Maat gaat verder als WIJIJ dankzij steun vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland en een bijdrage vanuit Holland Rijnland en mboRijnland. WIJIJ gaat de vaardigheden en motivatie van mensen koppelen aan vacatures. Er wordt daarbij verder gekeken dan naar diploma’s alleen. Ervaring vanuit (vrijwilligers)werk of een hobby telt ook mee bij het vinden van een baan.

Door te kijken naar vaardigheden van mensen komt er voor werkgevers een nieuwe groep van geschikte kandidaten in beeld. Dat is hard nodig, want goed personeel is moeilijk te vinden. De kandidaten melden zich al. Gehoopt wordt dat het bedrijfsleven ook aanhaakt en lid wordt van de coöperatie WIJIJ.’

‘Het vaardighedenprofiel van WIJIJ geeft mensen inzicht en grip op de eigen loopbaan. Het maakt de overstap naar een andere sector makkelijker. Zo kunnen vaardigheden die men heeft opgedaan binnen de retail of hospitality, ook een match geven in banen in de zorg of logistiek. Daar waar nog vaardigheden missen, kan men kiezen voor bij- of omscholing.’

Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland benadrukt de urgentie: ‘Het mkb is de motor van onze economie. Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende talent. Net zo belangrijk is het dat talenten op de juiste plek komen waar hun mogelijkheden optimaal worden benut. Soms moet je daarbij nieuwe wegen bewandelen, zoals matchen op vaardigheden. Ik zie dit als een enorme kans voor werkgevers én werknemers.’

Coöperatie WIJIJ

De coöperatie WIJIJ ondersteunt werkgevers in Holland Rijnland om geschikte medewerkers te vinden. Dat betekent onder meer dat werkgevers lid kunnen worden van de coöperatie WIJIJ en al hun vacatures hier kunnen indienen. Voor wie op zoek is naar (ander) werk, biedt WIJIJ een online platform voor een persoonlijke presentatie, handige tools als een ‘Arbeidsmarktverkenner’, persoonlijkheidstesten en toegang tot trainingen. Op basis van een vaardighedenprofiel wordt gekeken naar een koppeling met aangeboden werk. Zo krijgen werkgevers contact met kandidaten aan wie ze niet eerder hadden gedacht of vinden werkzoekenden de baan die écht bij hen past.

In de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben inmiddels tientallen werkgevers en honderden werknemers elkaar gevonden via WIJIJ. Dankzij de coöperatieve structuur, vloeien alle opbrengsten terug naar de organisatie. Winst maken is geen onderdeel van de werkwijze. Deze maand wordt WIJIJ voor iedereen in Holland Rijnland zichtbaar via een introductie-campagne die onder andere te zien is op de bussen in de regio.

Foto: Buro JP

Fotobijschrift: ‘De coöperatie WIJIJ gaat van start in Holland Rijnland. Zij koppelen mensen op basis van vaardigheden en motivatie aan vacatures’. Rechts in d e rij wethouder Jacco Knape