Steeds meer ondernemers zien in dat duurzaamheid een ‘must’ is

Algemeen


“Alhoewel ik het gevoel van scepsis goed begrijp, behoor ik tot de categorie die gelooft dat een gemeenschappelijke aanpak van duurzaamheid het tij keert en het nog niet te laat komt. Wel geldt dan: alle hens aan dek. Vandaar dat ik me inspan voor publieksbewustwording, maar eveneens het enthousiasmeren van ondernemers voor een concrete duurzame aanpak. In Katwijk doe ik dat onder andere met het label Goed & Groen Katwijk. Duurzaamheid staat ook centraal in de Duurzaamheidsweek van 7 tot 13 oktober en het Ondernemerscafé van 27 september aanstaande.

Anke Schüttemeyer (51) stamt uit de Duitse stad Aken. In de nabijgelegen universiteitsstad Bonn studeerde ze sociale en economische geografie. Een richting van waaruit ze zich bekwaamde in de vraagstukken gericht op een duurzamere inrichting van ons leven en vooral ook de werkwijze vanuit het bedrijfsleven. Op haar dertigste promoveerde ze in Bonn op het thema van duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij de stad Sydney (Australië) als onderzoeksonderwerp gold.

“Mijn interesse en onderzoeksgebied behelzen het samenspel tussen de economische en maatschappelijke aspecten van bedrijven, maar ook gemeentes of andere organisaties. Met vragen zoals: Hoe kunnen wij binnen onze bestaande economie tot een verbetering voor mens en milieu komen? De antwoorden daarop hebben ook effect op het uitwerken van begrippen zoals verduurzamen. Ik zie dat begrip trouwens best breed; niet alleen energiegebruik, maar tevens maatschappelijke betrokkenheid en leefstijl hebben daar raakvlakken bij. Dat gold al in mijn werk als docent aan universiteiten in Köln en de deelstaat Beieren.”

Sinds 2010 woont Anke met haar man en twee kinderen, van respectievelijk 12 en 19, in Katwijk.

Ondernemerscafé

“Steeds meer ondernemers zien in dat duurzaamheid een ‘must’ is, maar hun ook veel brengt. Vanuit mijn kennis en opgedane ervaringen in Duitsland zocht ik naar de mogelijkheid bestaande duurzame initiatieven bij bedrijven meer zichtbaar te maken en ondernemers te motiveren de weg van een duurzame werkwijze en inrichting van hun onderneming aan te pakken. Niet alleen vanuit het oogpunt dat ons milieu dat onmisbaar nodig heeft, maar vooral vanwege de kansen voor ondernemers die liggen bij een duurzame aanpak. Vanuit mijn onderneming op dat gebied – Empirio, Onderzoek & Advies – verricht ik onderzoek en kan bedrijven behulpzaam zijn bij de aanpak van duurzame routes; van energietransitie tot een andere opzet van bedrijfsprocessen en het onderhouden van personele relaties. Dat doe ik ook met het Goed & Groen-label.”

“Ik zocht destijds contact met de lokale initiatieven van 20Duurzaam20 en werkte het idee uit om met een groenlabel te komen. Een certificering die ondernemers aanmoedigt en blijvend motiveert voor een duurzamere aanpak en handvatten aanreikt om daarbij te komen tot concrete invulling. Voor mij is duurzaamheid een samenspel van economische, ecologische en sociale aspecten, waarbij voorbeelden van goodpractice tussen ondernemers onderling het proces bevordert. Aangemoedigd vanuit het label en een aantal daaraan verbonden spelregels blijven ondernemers uitgedaagd en gestimuleerd om aandacht te besteden óók aan duurzaamheid. Door het label en de onderlinge band van labelhouders blijft het een blijvend agendapunt aan de ondernemerstafels.”

“Na corona moest ik een doorstart organiseren en ik ben blij, zeker door een helpende en ondersteunende hand van de ondernemers verenigd in het Parkmanagement Katwijk en de gemeente Katwijk, zowel het label als ook het begrip duurzaamheid weer volop op de economische agenda te kunnen plaatsen. In dat kader hebben we binnenkort een bijeenkomst onder de benaming Duurzaamheidscafé met als thema ‘Energie; opwekken, opslaan, besparen’ georganiseerd bij het verhuisbedrijf Oomen aan de Taanderstraat 2. Een bijeenkomst op 27 september van 19.00 – 21.00 uur, waarvoor ondernemers in Katwijk zich kunnen aanmelden via het mailadres: info@goedengroenkatwijk.nl. Het gaat daarbij om informeren, inspireren, netwerken en stappen zetten. Belangrijk is dat ondernemers elkaar enthousiasmeren en nieuwe mogelijkheden tonen. Gelukkig groeit het aantal labelhouders wederom gestaag. Wil je labelhouder zijn moet je uiteraard wel voldoen aan een aantal criteria.”

Stappen

Stappen zetten is belangrijk. Samen met 20Duurzaam20 regelde ik destijds een plasticvrij Haringrock. Ik maakte deel uit van de jury in de Duin- en Bollenstreek om ondernemers bewuster te maken en een duurzaamheidsprijs uit te reiken.”

“Als lid van ‘Bewust aan de Kust’ organiseren wij nu samen met de Gemeente Katwijk de 2e Katwijkse duurzaamheidsweek van 7 tot 13 oktober. Het thema deze week is duurzamer wonen en leven in de gemeente Katwijk. Een week waar op een leuke en soms interactieve manier veel informatie beschikbaar komt, met tips van plaatselijk actieve medeburgers, op het gebied van duurzaamheid, leuk en verantwoord wonen en het bewuster benutten van materiaal en voedsel.” Het programma van deze week vind je op www.katwijkseduurzaamheidsweek.nl

foto’s

Anke Schuttemeijer

Label

bedrijfspand van Oomen waar het Ondernemerscafé van 27 september plaatsvind