Start voorbereidingen inzet camerabewaking

Algemeen


Dit voorjaar realiseert het Parkmanagement Katwijk de inzet van camerabeveiliging op de terreinen ’t Heen en Klei Oost. Een aanpak in relatie tot de inzet van fysieke beveiliging en het gebruik van een video-toezichtcentrale. Daarmee beoogt het PMK de collectieve beveiliging verder te optimaliseren. Op 16 februari zijn de coördinaten voor de masten bepaald door Pro Rec Solution, die de camera’s plaats zodra de gemeente de vergunning verstrekt en het glasvezelnetwerk gebruikt kan worden.

Het gaan invoeren van camerabeveiliging ziet het bestuur PMK als een logische aanvulling op de bestaande (fysieke) beveiliging door de surveillanten van Huschka Beveiliger. De samenwerking leidt tot een meer gerichte vorm van de collectieve beveiliging doordat bij waarnemingen door de video-toezichtcentrale (VTC), die life-time camerabeelden registreert, er direct opvolging door beveiliger of politie geregeld kan worden.

Beveiliger

Door de implementatie van een camerabeveiligingssysteem in combinatie met een VTC komt het bestuur PMK tot een samenhangende en logische aanpak die inbraak, vormen van overlast en het tegengaan van vandalisme bestrijden en daarmee tegelijkertijd een aanpak organiseert die ook de aanwezigheid van hangjongeren of het rondrijden van ‘verdachte’ voertuigen registreert (en deze kan volgen) om daarop actie te ondernemen.

 Optimaliseren

Aan de hand van een uitgebreide analyse, waarin informatie van politie (o.a. over de aard en frequentie van het aantal incidenten de afgelopen 4 jaar), beveiliger en andere zaakdeskundigen verwerkt zijn, kwam het bestuur PMK tot het besluit.

Aan Huschka Beveiligers is gevraagd te starten met de stappen die nodig zijn voor de inzet van de VTC. Omdat in het eerste half jaar van 2023 de aanleg van het glasvezelnetwerk afgerond is, startte Pro Rec – het bedrijf dat de camera’s plaatst, onderhoudt en de installatie regelt – nu de voorbereidingen voor het plaatsen van de masten waar de camerasystemen in aangebracht worden. De eerste stap is een precieze plaatsbepaling voor de masten die bijna 5 meter boven het maaiveld gaan uitsteken. Daarbij wordt rekening gehouden met obstakels, de loop van boomwortels en andere factoren. Uiteindelijk worden er meer locaties bepaald dan er masten geplaatst gaan worden. Daarmee kan vooraf aan het plaatsen van de masten, nadat de vergunning verstrekt is, nog enigszins van plek geswitcht worden.