Start projectplan duurzaamheid door Nico Dijkdrent

Algemeen


Sinds begin januari versterkt Nico Dijkdrent op uitvoerend niveau de werkzaamheden van het Parkmanagement Katwijk (PMK). Het betreft voornamelijk de uitvoering van het projectplan Duurzaamheid waarbij voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost onderzocht wordt welke stappen verplicht gezet moeten worden, welke gemeenschappelijke aanpak daarbij mogelijk is en welke kansen op een slimme manier benut kunnen worden. Een van de eerste werkzaamheden waar Nico mee start is het houden van een enquête onder de ondernemers en het hen benaderen met een aantal relevante vragen.

Nico Dijkdrent (54) werkt sinds kort voor Parkmanagement Katwijk. Nico is een ervaren verander- en procesmanager met de focus op duurzaamheid, groeien en ontwikkelen. “Als je het hebt over verandering dan kijk ik naar 2016. In dat jaar besloot ik terug te gaan naar de schoolbanken en de uitdaging aan te gaan: een opleiding HBO-Bedrijfskunde. Het was het begin van een reis naar een andere toekomst. Ik had toen nog geen idee hoe sterk de slogan van ‘een leven lang leren’ op mij van toepassing was”.

“De jaren daarna werden gekenmerkt door voortdurend leren en ontwikkelen, omdat ik ontdekte dat leren en mezelf ontwikkelen mijn professionele groei stimuleerden, en me energie gaven en werkplezier bezorgden. Verschillende opleidingen volgden en mijn focus verschoof naar proces- en verandermanagement.”

“Deze specialisatie opende mijn ogen voor een nieuwe kijk op bedrijven en organisaties. Ik raakte ervan overtuigd dat mensen het grootste kapitaal zijn van een onderneming. Daar moet je zuinig op zijn. Ik wilde daar iets mee doen. Een training over persoonlijk leiderschap gaf de definitieve doorslag. En nu, een paar jaar later ben ik ook zelfstandig ondernemer en trotse eigenaar van het bedrijf Improvendo: een onderneming gericht op processen verbeteren en duurzame veranderingen doorvoeren”.

“Mijn benadering richt zich op een duurzame inzet van mensen, middelen en grondstoffen. Duurzaamheid is voor mij meer dan een woord; het is het integreren van toekomstbestendige oplossingen in de bedrijfsvoering”.

Motiveren

“Duurzame oplossingen, verandermanagement, procesoptimalisatie, het motiveren van teams en het stellen van haalbare doelen vormen de sleutel tot succes. Mijn doel is bedrijven te helpen klaar te zijn voor een nieuwe circulaire economie, waarin de bedrijfsvoering bijdraagt aan een duurzame toekomst en meerwaarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.

Met mijn gedrevenheid, doelgerichtheid en sociale vaardigheden streef ik naar gezamenlijk succes. Vanuit het parkmanagement verkennen we mogelijkheden en kijken we ook naar collectieve oplossingen. Dat doen we in eerste instantie voor de ondernemingen in ’t Heen en Klei Oost, maar daar waar ondernemers op andere bedrijventerreinen willen participeren, delen we graag onze inzichten, kennis en ervaringen.”

Samen

“Samen met betrokken ondernemers en hun teams werken we aan de toekomst door oplossingen te ontdekken op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit. We doen dat vanuit een projectaanpak waarin de gemeente Katwijk en de Rabobank Leiden e.o. participeren. Samen bouwen aan een betere toekomst, met creativiteit en slimme circulaire oplossingen”.