Start mbo-schilderen op Vakcollege Rijnmond

Algemeen


Goed nieuws voor de vele schildersbedrijven in de regio Katwijk. Vanaf komend schooljaar start Vakcollege Rijnmond in samenwerking met de landelijke schildersopleingen Nimeto in Utrecht en de Schildersvakopleiding in onze regio een mbo-beroepsopleiding, waarmee jongeren direct aan de slag kunnen bij de bedrijven. Deze opleiding vindt in Katwijk plaats en krijgt vooral vorm vanuit de locatie van Vakcollege Rijnmond.

“Op verzoek van het bedrijfsleven in Katwijk en aangemoedigd door wethouder J. Knape ontwikkelde de directie van Vakcollege Rijnmond een nieuwe leerlijn voor de bedrijfstak schilderen. Een branche die in Katwijk sterk vertegenwoordigd is. Katwijkse schildersbedrijven zijn actief in het hele land en met name in onze regio. Vrijdag jongstleden ondertekende directeur-bestuurder Alan Turner van stichting Andreas College de overeenkomst met Henk Vermeulen, voorzitter van het College van Bestuur van Nimeto. Een heuglijk moment,” aldus adjunct-directeur Ellen van Rooijen, die de samenwerking initieerde en verder uitwerkte.

Samenwerking

“Het doel van de samenwerking is dat leerlingen uit ons vmbo in staat gesteld worden om vervolgonderwijs te volgen op MBO-niveau en dit met een beroepskwalificatie af te ronden. Deze leerlingen krijgen een optimale begeleiding binnen een speciaal afgestemd onderwijsprogramma. Daarmee worden zij extra gemotiveerd en is tevens de kans op voortijdig schoolverlaten bij deze vakopleiding verkleind. Vakcollege Rijnmond verzorgt vanaf komend schooljaar het onderwijsprogramma. Daarvoor wordt lokaal de samenwerking met Schilderscool geintensiveerd,” vertelt Ellen van Rooijen.

“Voor de leerlingen betekent dit dat wij een complete beroepsopleiding realiseren, waarmee ze geen onnodig tijdverlies hebben door een overstap naar het MBO en tevens hun opleiding in Katwijk doen,” benadrukt Erik Hazenoot, directeur Vakcollege Rijnmond. “Belangrijk ook voor de bedrijven in onze regio, omdat de leerlingen daar stage lopen en straks aan de slag kunnen. Juist bij een krappe arbeidsmarkt een mooie ontwikkeling. Het initiatief is mede op verzoek van wethouder Knape en het verzamelde bedrijfsleven verenigd in het Parkmanagement Katwijk uitgewerkt.”

Foto 1: Directieleden en docenten bij de ondertekening van de nieuwe doorlopende leerlijn.

Foto 2: Directeur-bestuurder Alan Turner en voorzitter CvB Henk Vermeulen ondertekenen het convenant onderwijskundige samenwerking