Stagepact071 voor aanpak stagetekorten

Algemeen


Het creëren van 1000 stageplaatsen voor studenten uit de Leidse regio en Katwijk. Dat is waar de partners van Economie071 de handen voor ineen slaan. Hiermee willen ze voorkomen dat studenten vanwege de coronacrisis studievertraging oplopen en zorgen dat bedrijven toegang blijven houden tot jong talent.

Deze aanpak vraagt maatwerk en betrokkenheid van lokale werkgevers. De voorzitter Economie071 en wethouder gemeente Leiden: ‘Er bestaan al goede lokale initiatieven op het gebied van samenwerking rondom stages, zoals in Katwijk. Door de coronacrisis is het tekort echter te groot geworden om het onafhankelijk van elkaar op te lossen. Met het Stagepact071 verbinden we lokale initiatieven aan elkaar, zodat er een sterke regionale structuur ontstaat. Waar dat nodig is geven we jongeren zo een extra impuls om hun opleiding af te ronden en zijn er voldoende mensen opgeleid die we straks heel hard nodig hebben op de arbeidsmarkt.’

Noodklok vanuit het mbo

Met name vanuit het mbo-onderwijs wordt de noodklok geluid. Door de crisis komen we nu uit op een tekort van 850 stageplaatsen en dit aantal zal nog stijgen. Ondanks  allerlei creatieve oplossingen, zoals stagelopen op vaccinatielocaties, assisteren bij basisscholen, blijft dat slechts voor een beperkt aantal studenten een oplossing. We doen daarom een beroep op het bedrijfsleven om ook in deze lastig tijd, stageplekken beschikbaar te stellen.’

Ontzorgen van ondernemers

Ondernemers zien het probleem, maar hebben op dit moment ook veel andere zorgen. Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland: ‘Het is ook voor ondernemers en werkgevers van groot belang dat jongeren opgeleid worden voor diverse bedrijfstakken. Zij zijn de komende jaren hard nodig op de arbeidsmarkt, want de personeelstekorten zijn in diverse branches slechts tijdelijk weg. Daar waar een grotere impuls nodig is, zet het Stagepact071 een stap extra om het stagetekort aan te pakken en een betere communicatie tussen werkgevers en opleidingen te bereiken.’

De effecten van het stagepact moeten dit en komend schooljaar merkbaar zijn. Zo wordt er een online stagebeurs georganiseerd voor mbo-studenten van opleidingen waar de stagetekorten het grootst zijn. Een ‘stagejager’ gaat actief kansen opsporen, partijen bij elkaar brengen, belemmeringen wegnemen en zo extra stageplaatsen realiseren. Via inspiratiesessies voor bedrijven worden tips uitgewisseld hoe je in deze tijd toch op een goede manier stagiaires kunt begeleiden. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatiestructuur tussen opleidingen en werkgevers.

Voor het Stagepact071 wordt samenwerking gezocht met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor de juiste kwaliteitseisen van een stage en een duurzame stageaanpak. Bij de uitvoering van het actieplan worden stagiaires ook zoveel mogelijk betrokken.

Bedrijven en organisaties die mee willen doen aan Stagepact071 kunnen een mail sturen naar contact@economie071.nl. Vervolgens worden zij aan de juiste contactpersoon gekoppeld.